Αναφορά προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με αίτημα της...

Αναφορά προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με αίτημα της Επιτροπής Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω τα αιτήματα της Επιτροπής Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας, αναφορικά με την πλήρη εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους και το μόνιμο διορισμό όλων των τρίτεκνων εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω Επιτροπή προτείνει, α) την επιτάχυνση του μόνιμου διορισμού, κοντά στον τόπο κατοικίας τους και ανεξαρτήτως ΑΣΕΠ, μετά τη συμπλήρωση 16μηνης προϋπηρεσίας, β) την εφαρμογή του μέτρου του 20% που ισχύει για τους τρίτεκνους αναπληρωτές και για την πρόσληψη τρίτεκνων ωρομισθίων, γ) την εφαρμογή του 20% και για τα Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ., στον ενιαίο πίνακα ανά άθλημα επί του συνόλου των θέσεων ανά ειδικότητα, χωρίς το κριτήριο του νομού.
Όσον αφορά το τελευταίο σημείο των προτάσεών τους, αξίζει να αναφερθεί ότι οι τρίτεκνοι που εργάζονται σήμερα ως αναπληρωτές στα Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ. καταλαμβάνουν τις 92 από τις 739 θέσεις, δηλαδή ποσοστό 12% και όχι 20% που ορίζει ο Ν. 3454/2006, με αποτέλεσμα να προκαλείται σημαντική περικοπή θέσεων για τους τριτέκνους.
Η Επιτροπή Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας ζητεί να λάβετε υπόψη σας τα προαναφερθέντα αιτήματα σε σχετική ρύθμιση.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.