Αναφορά προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με...

Αναφορά προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τα αιτήματα των Εθελοντών Μακράς Θητείας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω τα αιτήματα των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) αναφορικά με τα ζητήματα της μονιμοποίησής τους, της βαθμολογικής εξέλιξής τους με ξεχωριστή και παράλληλη επετηρίδα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζει τις οργανικές θέσεις των Μονίμων Υπαξιωματικών Παραγωγικών Σχολών, αλλά και της τακτοποίησης των συνταξιοδοτικών τους θεμάτων ώστε να τους αποδοθεί συνολική σύνταξη από το Δημόσιο όπως συμβαίνει για τα υπόλοιπα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όλων των κατηγοριών.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης των αιτημάτων.