Ομιλία στην Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Νέας Αγχιάλου Νομού Μαγνησίας

Ομιλία στην Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Νέας Αγχιάλου Νομού Μαγνησίας

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ στη σημερινή σας συγκέντρωση και να καταθέσω κάποιες σκέψεις σχετικά με την τρέχουσα οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Δύο ήταν οι λόγοι που με οδήγησαν να αποδεχθώ, άμεσα και με ιδιαίτερη ικανοποίηση, την πρόσκλησή σας:
Ο 1ος λόγος ήταν η υποχρέωση που έχουμε όλοι εμείς οι Βουλευτές να είμαστε κοντά σας, αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας μία αμφίδρομη επικοινωνία και μία ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας.
Ο 2ος λόγος ήταν το γεγονός ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από την πρώτη εκλογική νίκη της Ν.Δ. υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. Πέντε χρόνια από τότε που μια ισχυρή, πλατιά, μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία εξέφρασε και αργότερα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του κ. Πρωθυπουργού. Σε αυτή την ευτυχή χρονικά συγκυρία θα ήθελα να είμαι ανάμεσα στα στελέχη και τα απλά μέλη της παράταξης που αγωνίστηκαν γι’ αυτές και αγωνίζονται για τις επόμενες εκλογικές επιτυχίες.
 
Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια κοινότητα διανύει μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, ανασφάλειας, σοβαρών αναταράξεων, ισχυρών κλυδωνισμών. Η οικονομική κρίση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η σοβαρότερη στη μεταπολεμική περίοδο. Είναι πολυδιάστατη και διαρκώς μεταλλασσόμενη. Το βάθος, η ένταση και η διάρκειά της έχουν ήδη υπερβεί τις αρχικές εκτιμήσεις, ενώ οι προβλέψεις διαρκώς αναθεωρούνται επί το δυσμενέστερο. Πολλές εθνικές οικονομίες έχουν ήδη εισέλθει στον κύκλο της στασιμότητας ή της ύφεσης. Αναμφισβήτητα, η κρίση επηρεάζει και επιβαρύνει και την Ελληνική οικονομία. Οι επιπτώσεις αφορούν και τη ζήτηση και την παραγωγή. Αφορούν την απώλεια θέσεων εργασίας. 
 
Βέβαια, με βάση και τις πρόσφατες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αντοχές της Ελληνικής οικονομίας στην κρίση είναι μεγαλύτερες. Ενδεικτικά, για το 2009, για την Ελλάδα εκτιμάται ότι:
 • Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα είναι θετικός (ένας από τους 5 θετικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
 • Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα υπερβεί το 3%, αλλά θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο (3,7% έναντι 4%).
 • Η ανεργία, δυστυχώς, θα αυξηθεί, αλλά θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο (9% έναντι 9,7%).
Η Ελληνική οικονομία, όμως, εκτός από δυνατότητες εμφανίζει και αδυναμίες. Διαρθρωτικές αδυναμίες που γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Διαχρονικές αδυναμίες, όπως το ύψος του δημοσίου χρέους, που στερούν πόρους από την άσκηση αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής. Στις σημερινές κρίσιμες περιστάσεις, άμεσος στόχος είναι να περιορίσουμε, όσο το δυνατόν, τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης.
 
Προς την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούνται έκτακτες παρεμβάσεις και υπαγορεύονται νέες προτεραιότητες. Επιβάλλεται συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας. Με υπευθυνότητα, σύνεση, συναίνεση, ρεαλισμό και διορατικότητα, μακριά από μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, από πλειοδοσίες ανέφικτων υποσχέσεων, από εύκολες και ανέξοδες δόσεις παροχολογίας και κινδυνολογίας, εντός και εκτός χώρας, από σενάρια ακατάσχετης εκλογολογίας.
 
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., η Κυβέρνηση του κ. Κώστα Καραμανλή, έγκαιρα και αποφασιστικά, σε συντονισμό και πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ανέπτυξε στοχευμένες δράσεις και προχώρησε στην κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης της Κρίσης. Πρόκειται για ένα συγκροτημένο, συνεκτικό και ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο, με στέρεους και σταθερούς άξονες δράσης, αλλά και με συνεχείς διορθώσεις, συμπληρώσεις και προσαρμογές επί αυτού ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στα νέα δεδομένα.
 
Αυτοί οι άξονες δράσης είναι:
 • η διατήρηση των θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και η θωράκιση της απασχόλησης,
 • η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, και
 • η ενίσχυση των περισσότερο ευάλωτων στην κρίση κοινωνικών ομάδων.
Ειδικότερα και κωδικοποιημένα, η Κυβέρνηση, ως προς τον πρώτο άξονα δράσης, προχώρησε:
1ον. Στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.
2ον. Στην αύξηση της εγγύησης των καταθέσεων.
3ον. Στη λήψη μέτρων αυξημένης προστασίας για τους δανειολήπτες.
4ον. Στη ανάληψη πρωτοβουλιών για τον αποκλεισμό καταχρηστικών όρων από τα «ψιλά γράμματα» των πιστωτικών ιδρυμάτων.
5ον. Στην εκλογίκευση του Τειρεσία.
6ον. Στην παροχή, με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ, πιστώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
7ον. Στην εφαρμογή προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.
8ον. Στην προώθηση, με τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, νέων αναπτυξιακών και κοινωνικών υποδομών.
9ον. Στην προκήρυξη προγραμμάτων κατάρτισης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την προώθηση και ένταξη ανέργων συμπολιτών μας στην αγορά εργασίας.
10ον. Στη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα για την απασχόληση.
11ον. Στην οικονομική ενίσχυση των επιδοτούμενων ή μη ανέργων από τον ΟΑΕΔ.
 
Ως προς τον 2ο άξονα δράσης του σχεδίου, η Κυβέρνηση:
1ον. Ως προς τα έσοδα, συνεχίζει και ολοκληρώνει τη φορολογική μεταρρύθμιση. Βασικές επιδιώξεις της προσπάθειας, που ξεκίνησε το 2004, είναι η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός της φορολογίας ακινήτων και η προώθηση διορθώσεων στη φορολογία του κεφαλαίου.
 
2ον. Ως προς τις δαπάνες, συνεχίζει και εντατικοποιεί τις προσπάθειες για την περιστολή τους. Σε αυτή την κατεύθυνση προγραμματίζεται:
 • Οι νέες προσλήψεις να είναι δραστικά περιορισμένες.
 • Η καταβολή του συνόλου των αποδοχών όλων των δημοσίων υπαλλήλων να γίνεται από μια υπηρεσία.
 • Να προχωρήσει η ενοποίηση φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, με ορίζοντα τεσσάρων μηνών.
 • Να εφαρμοσθεί αυστηρά ο πρόσφατος νόμος (Ν. 3697/2008) για τις δαπάνες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων.
 • Να υπάρξει περικοπή κατά 10% των ελαστικών δαπανών και των συνολικών δαπανών για συμβάσεις.
 • Να ορίζεται πλαφόν στους μισθούς που λαμβάνουν οι Πρόεδροι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Να συνεχισθεί η προσπάθεια για την εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.
Ως προς τον 3ο άξονα δράσης του σχεδίου, η Κυβέρνηση:
1ον. Χορήγησε το επίδομα θέρμανσης σε κατηγορίες πολιτών (στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, σε αυτούς που δικαιούνται ΕΚΑΣ, στους μακροχρόνια άνεργους).
2ον. Χορηγεί, σε δύο δόσεις, επίδομα 500 ευρώ στους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τους επιδοτούμενους ανέργους του ΟΑΕΔ που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο για κύρια κατοικία που έχει συναφθεί πριν από την αρχή του 2009.
3ον. Διπλασιάζει για 300.000 επιδοτούμενους ανέργους το δώρο για τις γιορτές.
4ον. Ενισχύει, ακόμη περισσότερο, τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.
5ον. Αναμορφώνει τα προγράμματα του Ο.Ε.Κ.
6ον. Στηρίζει τομείς και κλάδους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, όπως είναι ο αγροτικός και ο τουριστικός τομέας. Σε αυτή την κατεύθυνση:
 • Διαθέτει πόρους ύψους 500 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων του αγροτικού τομέα.
 • Δρομολογεί την κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών και αγροτικών έργων.
 • Χορηγεί άτοκο δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.
 • Κατέβαλε άμεσα την εξισωτική αποζημίωση ύψους 170 εκατ. ευρώ.
 • Προχώρησε στη χορήγηση της ενιαίας ενίσχυσης ποσού 2 δις 100 εκ. ευρώ.
 • Προχωρά στη μείωση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων για τα τουριστικά καταλύματα και του Τέλους Παρεπιδημούντων για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα εστιατόρια.
 • Εφαρμόζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, από το οποίο θα ωφεληθούν περίπου 650 χιλ. συμπολίτες μας.
Από τα παραπάνω θεωρώ ότι εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα πως υπάρχει ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο. Η αποτελεσματική εφαρμογή του, βέβαια, απαιτεί δύσκολες και υπεύθυνες αποφάσεις από την Κυβέρνηση, αλλά και συνεννόηση, συναίνεση και σύγκλιση απόψεων από τις πολιτικές δυνάμεις.
 
Μία συναίνεση όμως που παραγκωνίζεται από μικροπολιτικές και μικροκομματικές προσεγγίσεις και επιλογές. Από πολιτικά κόμματα που δεν ενδιαφέρονται για τη ζημιά που προκαλεί η στάση τους στην οικονομία. Από αυτούς που το μόνο που τους απασχολεί είναι, με κάθε τίμημα, να αναρριχηθούν και πάλι στην εξουσία. Στις κρίσιμες αυτές ώρες μικροκομματικές σκοπιμότητες, μυωπικές και κοντόφθαλμες προσεγγίσεις, και προσωπικές στρατηγικές είναι κοινωνικά ανεύθυνες και επικίνδυνες. Δεν συνάδουν με το συλλογικό, το κοινωνικό, το εθνικό συμφέρον.
 
Για την Κυβέρνηση και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. η επιλογή του δρόμου είναι σαφής. Είναι ξεκάθαρη. Είναι ο δρόμος της υπευθυνότητας, του ρεαλισμού, του καθήκοντος, της εθνικής συνεννόησης, της σύνθεσης και συναίνεσης. Και σ’ αυτό το δρόμο θα παραμείνουμε διασφαλίζοντας μία καλύτερη μέρα για τις επόμενες γενιές. Όλοι μαζί θα κερδίσουμε το μέλλον. Όλοι μαζί θα μετατρέψουμε τη διεθνή κρίση σε εθνική ευκαιρία.