Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Τροπολογιών του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Τροπολογιών του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»

Βασική κυβερνητική επιλογή είναι η οικονομική στήριξη, με στοχευμένες δράσεις, των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
Μετά τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής συνοχής στους μικροσυνταξιούχους, τους ανέργους, τα άτομα με αναπηρία και τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, υλοποιείται άλλη μια εξαγγελία της Κυβέρνηση αναφορικά με την ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και ανέργων που έχουν λάβει δάνεια απόκτησης κύριας κατοικίας.
Συγκεκριμένα, χορηγείται, σε δύο δόσεις, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ,
  • στους συνταξιούχους που είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ. και
  • στους ανέργους που έχουν λάβει επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ.,
για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας που έχουν συναφθεί με Πιστωτικά Ιδρύματα.
 
Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ., του πολυτεκνικού επιδόματος και οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.
 
Επιπλέον, καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του σχετικού ποσού στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Σε μία 2η Τροπολογία καταργούνται οι διατάξεις του Άρθρου 14 του Νόμου 3697/2008 αναφορικά με την επιβολή φόρου 10% επί του εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας μη μισθωτών-επαγγελματιών, με σκοπό την φορολογική ελάφρυνση των μικρομεσαίων εμπόρων και των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
 
Επίσης, επανακαθορίζεται ο τρόπος φορολόγησης των κερδών από την πώληση εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, κυρίως λόγω της εξαιρετικά δυσμενούς διεθνούς οικονομικής συγκυρίας που πλήττει όλες τις χρηματαγορές και προς αποφυγή πιθανής επιδείνωσης της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, την οποία θα επέφερε η μεταβολή της φορολογίας εν μέσω κρίσης.
 
Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 αναφορικά με την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% σε κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α, έχουν εφαρμογή για πωλήσεις εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται από 1/1/2010 και εξής, αντί 1/4/2009 που ισχύει.
 
Τέλος, σε μία 3η Τροπολογία, κυρώνεται η τροποποίηση της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.
Με την νέα ρύθμιση περιορίζεται, από 1% σε 0,5% επί του ποσού του δανείου, το ποσοστό της ετήσιας προμήθειας αδράνειας που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο, από την εγγύηση που παρέχει υπέρ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε σχέση με το δάνειο που έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Με την προτεινόμενη διάταξη:
  • Απελευθερώνεται ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που δέσμευε το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της υποχρεωτικής παροχής εγγύησης, και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τη διεθνή οικονομική κρίση.
  • Περιορίζεται το κόστος των αεροπορικών δραστηριοτήτων που επιβαρύνει τα τέλη αεροδρομίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με προφανή θετικά αποτελέσματα τόσο για το Διεθνή Αερολιμένα, όσο και εμμέσως για την Ελληνική τουριστική αγορά στο σύνολό της.
  • Αυξάνεται το ποσό των μερισμάτων που προσδοκά το Ελληνικό Δημόσιο από την Εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Επίσης, στην ίδια τροπολογία, κατ’ εξαίρεση για το οικονομικό έτος 2009, και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., οι πόροι του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» που προέρχονται από το 10% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και το 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων αποδίδονται άμεσα, ως τακτική χρηματοδότηση, στους Δήμους και τις Κοινότητες.
Πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία της κυβέρνηση που καταδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ενίσχυση των οικονομικών των Δήμων και Κοινοτήτων.