Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την κατασκευή...

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) του Νοσοκομείου Λαμίας

Θέμα: Κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) του Νοσοκομείου Λαμίας

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Λαμίας αποτελεί το μόνο τμήμα του Νοσοκομείου που δε μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο και εξακολουθεί να στεγάζεται στο υπόγειο του παλαιού Σανατορίου της Λαμίας.
Οι ασθενείς της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετούνται από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου ανέρχονται στους 90, ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά λόγω της εγκατάστασης της μονάδας στο παλαιό κτίριο είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα τη δυσχερή κάλυψη των ασθενών από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, την αδυναμία τήρησης των συνθηκών υγιεινής, τη στενότητα των αιθουσών αιμοκάθαρσης, την έλλειψη βοηθητικών χώρων, την απαξίωση του ιατρικού εξοπλισμού.
Σύμφωνα και με την ενημέρωση του Συλλόγου Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση του Νομού Φθιώτιδας, η μελέτη κατασκευής καθώς και όλες οι συμπληρωματικές μελέτες του νέου κτιρίου που θα στεγάσει μεταξύ άλλων τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και το Νεφρολογικό Τμήμα, είναι έτοιμες και έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο.
Κατόπιν τούτου,
  
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
 
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την ταχύτερη υλοποίηση της κατασκευής του νέου κτιρίου για την στέγαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού;
Έχει προβλεφθεί κάποιος χρονικός ορίζοντας των ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο;