Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την Αποζημίωση...

Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την Αποζημίωση των Φυστικοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας λόγω μειωμένης παραγωγής

Θέμα: Αποζημίωση για απώλεια παραγωγής των φυστικοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας
 
Στο Νομό Φθιώτιδας και ειδικότερα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μάκρης, Αρχανίου και Πλατυστόμου του Δήμου Μακρακώμης, καλλιεργείται φυστίκι τύπου Αίγινας με την επωνυμία Κελυφωτό Φυστίκι Φθιώτιδας και με σήμανση Π.Ο.Π. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/1996 (L.148/21.06.96).
Η σημασία του προϊόντος είναι ιδιαίτερα υψηλή για το Νομό Φθιώτιδας και μάλιστα σε κάποιες περιοχές του Νομού η καλλιέργεια φυστικιάς αποτελεί μονοκαλλιέργεια και το κύριο γεωργικό εισόδημα των παραγωγών της. Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης υπάρχει έκταση 3.000 στρεμμάτων συμπαγούς φυστικεώνα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο της Νότιας Ευρώπης.
Η ετήσια παραγωγή του Νομού, σύμφωνα με την εκτίμηση των φυστικοπαραγωγών, υπήρξε φέτος μειωμένη κατά 45% σε σχέση με το παρελθόν εξαιτίας κυρίως της ανομβρίας. Επιπλέον, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, αλλά και της πρώιμης άνθησης, το ποσοστό ανοιχτού-κλειστού κυμάνθηκε φέτος κλειστό προς ανοιχτό σε αναλογία 1:2, ενώ η συνηθισμένη τιμή άλλων χρήσεων είναι περίπου 1:3,5. Ειδικότερα, στο Δήμο Μακρακώμης και ύστερα από τις εκτιμήσεις των πωλήσεων των παραγωγών, η παραγωγή του 2008 δεν έφτασε τα 300.000 κιλά, ενώ η ετήσια παραγωγή είναι 500.000 κιλά κάθε χρόνο.
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν απόφαση 44/12-02-2009 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., για την κατ’ εξαίρεση, και μόνο για την καλλιεργητική περίοδο του 2008, ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. της μειωμένης παραγωγής (σε αμυγδαλιές, κερασιές, μηλιές κτλ) δεν περιλαμβάνεται η καλλιέργεια φυστικιάς στις προς αποζημίωση καλλιέργειες.  
Κατόπιν τούτου,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
 
Θα ενταχθεί η ζημία των φυστικοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας στις αποζημιωθείσες καλλιέργειες με ζημιογόνο αίτιο «Φυλλοβόλα δένδρα – κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική κάλυψη» με κωδικό 109;