Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Άρθρων...

Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας και Εισηγητής του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» στην ομιλία του επί των άρθρων του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, και σε συνέχεια της ομιλίας του επί της αρχής, αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
« Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει και τρείς πολύ σημαντικές τροπολογίες.
1η Τροπολογία: Χορηγείται, σε δύο δόσεις, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ, για τους συνταξιούχους που είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ. και για τους ανέργους που έχουν λάβει επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ., για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ., του πολυτεκνικού επιδόματος και οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.
2η Τροπολογία: Καταργούνται οι διατάξεις του Νόμου 3697/2008 αναφορικά με την επιβολή φόρου 10% επί του εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας μη μισθωτών-επαγγελματιών, με σκοπό την φορολογική ελάφρυνση των μικρομεσαίων εμπόρων και των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
3η Τροπολογία: Κυρώνεται η τροποποίηση της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Με την νέα ρύθμιση περιορίζεται από 1% σε 0,5% επί του ποσού του δανείου το ποσοστό της ετήσιας προμήθειας αδράνειας που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο από την εγγύηση που παρέχει υπέρ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε σχέση με το δάνειο που έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με την προτεινόμενη διάταξη απελευθερώνεται ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που δέσμευε το Ελληνικό Δημόσιο, και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τη διεθνή οικονομική κρίση, και περιορίζεται το κόστος των αεροπορικών δραστηριοτήτων που επιβαρύνει τα τέλη αεροδρομίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Επίσης, στην ίδια τροπολογία, κατ’ εξαίρεση για το 2009, και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., οι πόροι του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» που προέρχονται από το 10% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και το 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων αποδίδονται άμεσα, ως τακτική χρηματοδότηση, στους Δήμους και τις Κοινότητες.»