Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της αρχής...

Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της αρχής του Σχεδίου Νόμου «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις», μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου επιχειρείται η δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που θέτει τους όρους και καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία κρίνεται αναγκαία καθώς σημειώθηκε, ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία, ταχεία εγχώρια πιστωτική επέκταση, παρατηρήθηκε χρηματοοικονομική πίεση των νοικοκυριών, αλλά και εμφάνιση φαινομένων, πρακτικών και συμπεριφορών από την πλευρά των εταιρειών είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που υπερέβαιναν τα όρια της νομιμότητας.
Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνει:
  • τη μετονομασία των εταιρειών είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις,
  • τον καθορισμό των περιθωρίων παρέμβασης αυτών των εταιρειών μόνο στην κατεύθυνση ενημέρωσης των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι δανειστών και διαπραγμάτευσης του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών,
  • τη θέσπιση λίστας αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών που παραβιάζουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του οφειλέτη,
  • τη δημιουργία ειδικού μητρώου εγγραφής και καταχώρισης των εταιρειών με στόχο την παρακολούθηση της νομιμότητάς τους,
  • τη θεσμοθέτηση ελάχιστων νόμιμων προϋποθέσεων των εταιρειών στη διοικητική οργάνωση, στην τεχνολογική υποδομή και στο προσωπικό, ώστε να επιτευχθεί ένα σοβαρό και επαρκές υπόβαθρο λειτουργίας τους,
  • την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν στη θεσμοθέτηση βασικών αρχών αναφορικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και την προστασία του επιχειρηματικού και προσωπικού απορρήτου από τις εταιρείες,
  • την οριοθέτηση των ευθυνών των δανειστών και των εταιρειών έναντι των οφειλετών για παράβαση των κανόνων που εμπεριέχονται στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου.
Στόχος του νομοσχεδίου, που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με την υιοθέτηση και υλοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, είναι η καλύτερη εποπτεία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, η θέσπιση αρχών συναλλακτικής συμπεριφοράς και διαφάνειας, η προστασία των καταναλωτών με τη διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητάς τους, της αξιοπρέπειας και της οικονομικής ελευθερίας τους και η αποτροπή και εξάλειψη φαινόμενων παραβατικής συμπεριφοράς που προσβάλλουν τις βασικές αρχές του νόμου.»