Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με το...

Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με το Τέλος Παρεπιδημούντων

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Εισηγητής του Σχέδιο Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»
κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:
«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, με σύνεση και ρεαλισμό, μακριά από πλειοδοσίες ανέφικτων υποσχέσεων και από εύκολες και ανέξοδες δόσεις παροχολογίας, υποσχεσιολογίας και κινδυνολογίας, εντός και εκτός χώρας, αναπτύσσει στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη των κλάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Κλάδων όπως είναι ο τουριστικός, ο οποίος συμβάλει με περίπου 18% στον συνολικό πλούτο της χώρας και απασχολεί περίπου το 1/5 του ενεργού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, με διατάξεις στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου:
α) Μειώνεται, για τα έτη 2009 και 2010, ο συντελεστής υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στο 0,33 τοις χιλίοις επί της αξίας αυτών (από 1 τοις χιλίοις για τα κτίσματα και 6 τοις χιλίοις για τα οικόπεδα που ισχύει σήμερα).
β) Προβλέπεται ότι, κατά το τρέχον έτος, δεν θα επιβαρύνονται με την εισφορά του
Ν. 128/1975 τα υπόλοιπα δανείων, καθώς και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις, από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.
γ) Επανακαθορίζονται και μειώνονται από 2% επί του κύκλου εργασιών σε 0,5%, από 1.1.2009, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα, βέβαια, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντισταθμίζοντας την απώλεια πόρων που προκύπτει από τις παραπάνω πρωτοβουλίες με στόχο να μπορέσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν, προς όφελος του συνόλου των πολιτών . Προς την κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση:
α) Προχώρησε, αναλαμβάνοντας το σχετικό πολιτικό κόστος, στην αναπροσαρμογή, με το Νόμο 3697/2008, των ετήσιων τελών κυκλοφορίας όλων των επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης κατά 20%, και στην αύξηση του αποδιδόμενου στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού ποσοστού αυτών από 50% σε 90%.
β) Ρυθμίζει, με διάταξη του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, τις οφειλές του Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ύψους 1,711 δισ. ευρώ, που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και των Κοινοτήτων έως και το 2008.
γ) Ενισχύει το ποσό της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για την χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού στο 1,107 δισ. ευρώ για το 2009, αυξημένο κατά 362 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2008.
δ) Κατ’ εξαίρεση για το 2009, και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., οι πόροι του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» που προέρχονται από το 10% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και το 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων αποδίδονται άμεσα, ως τακτική χρηματοδότηση, στους Δήμους και τις Κοινότητες.»