Χαιρετισμός στην Εκδήλωση για την Αγροτική Εξέγερση του Κιλελέρ

Χαιρετισμός στην Εκδήλωση για την Αγροτική Εξέγερση του Κιλελέρ

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που παρίσταμαι, ως εκπρόσωπος του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, στις εορταστικές εκδηλώσεις του Κιλελέρ για την εξέγερση των Θεσσαλών αγροτών πριν από περίπου έναν αιώνα.
Παρίσταμαι με σεβασμό στην ιστορική διαδρομή της περιοχής.
Περιοχή όπου ξεκίνησε η αντίδραση των ακτημόνων, των ηρώων της Ελληνικής αγροτιάς, απέναντι στο καθεστώς και στην κοινωνική αδικία που επέφερε η συμπεριφορά των τσιφλικάδων.
Αντίδραση για τα αυτονόητα στη σημερινή δημοκρατική κοινωνία μας, όπως είναι:
  • Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην εκμετάλλευση αυτής.
  • Η κατοχύρωση των εργασιακών, αγροτικών, δικαιωμάτων.
  • Η διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης του Έλληνα αγρότη.
  • Η επίτευξη ισότητας και ισονομίας.
  • Η δυνατότητα ελευθερίας έκφρασης και διεκδίκησης των δικαίων.
  • Ο τερματισμός πρακτικών εκμετάλλευσης του κόπου και των εργασιακών καρπών του Έλληνα ακτήμονα.
  • Η άσκηση του δικαιώματος όλων των πολιτών να ζουν και να εργάζονται ελεύθερα σε μία ευνομούμενη πολιτεία.
Κυρίες και κύριοι,
Ο ξεσηκωμός και η θυσία των ηρώων Θεσσαλών αγροτών του 1910, το «Κιλελέρ» όπως έμελε να χαραχθεί στις μνήμες όλων μας, αποτέλεσε το δυναμικό έναυσμα για να αφυπνιστεί η Ελληνική κοινωνία και Πολιτεία και να μπολιαστεί με τις αρχές, τις αξίες και τις δίκαιες διεκδικήσεις των αγροτών.
Αποτέλεσε το εφαλτήριο για την πραγματοποίηση μιας σειράς σημαντικών διαρθρωτικών τομών και μεταρρυθμίσεων στον αγροτικό τομέα της πατρίδας μας.
Αποτέλεσε οδηγό για όλους όσους εμπλέκονται και αγωνίζονται για την αγροτική ανάπτυξη.
Αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όλους όσους αγωνίζονται για την ανάπτυξη και εδραίωση μιας δίκαιης κοινωνίας.
 
Κυρίες και κύριοι,
Στη σημερινή, δύσκολη, οικονομική και κοινωνική συγκυρία το μήνυμα του «Κιλελέρ» παραμένει επίκαιρο.
Εδράζεται στην κοινή προσπάθεια όλων μας ο αγροτικός τομέας να καταφέρει να ξεπεράσει χρόνιες αδυναμίες, παθογένειες και υστερήσεις της ασκούμενης αγροτικής πολιτικής, και οι οποίες γίνονται πιο εμφανείς και επώδυνες υπό τις συνθήκες της παρούσας έντονης, παρατεταμένης και διαρκώς μεταλλασσόμενης οικονομικής κρίσης.
Η κατάσταση αυτή υπαγορεύει έκτακτες κρατικές παρεμβάσεις.
Επιτάσσει νέες προτεραιότητες.
Η Κυβέρνηση, μακριά από εύκολες και ανέξοδες δόσεις παροχολογίας και υποσχεσιολογίας, έχει ήδη αναλάβει, με υπευθυνότητα και διορατικότητα, στοχευμένες πρωτοβουλίες για την άμεση ανακούφιση του αγροτικού κόσμου, κυρίως στην κατεύθυνση:
  • της εισοδηματικής ενίσχυσης των αγροτών, και
  • της χρηματοδοτικής στήριξης της αγροτικής οικονομίας.
Όμως, τα αγροτικά προβλήματα παραμένουν πολλά, μεγάλα και ανοικτά.
Απαιτείται, και η ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής αναμένεται να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, να δρομολογηθούν συγκροτημένες μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες και δράσεις.
Πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αναπτυχθούν μέσα από ένα γόνιμο, ειλικρινή, ανοικτό και εκτεταμένο εθνικό διάλογο.
Πρωτοβουλίες για την ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής.
Δράσεις για την πραγματοποίηση σημαντικών έργων υποδομής και ανάπτυξης της αγροτικής περιφέρειας.
Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται η συστράτευση όλων. Η συμπόρευση όλων.
Πρέπει όλοι μας να κερδίσουμε το στοίχημα για μια δυναμική, σύγχρονη και ανταγωνιστική Ελληνική γεωργία.
Πρέπει όλοι μας, με γνώμονα και εφαλτήριο τις θυσίες των ηρώων αγροτών της εξέγερσης του «Κιλελέρ», να μεριμνήσουμε για το καλύτερο αύριο της Ελληνίδας αγρότισσας, του Έλληνα αγρότη.
Πρέπει όλοι μας να ανταποκριθούμε με επάρκεια στο πάντα επίκαιρο μήνυμα του «Κιλελέρ».