Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με αίτημα του...

Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση του Νομού Φθιώτιδας αναφορικά με την έλλειψη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.)

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Συλλόγου Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση του Νομού Φθιώτιδας, σχετικά με την έλλειψη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) του Νοσοκομείου Λαμίας λόγω καθυστέρησης της έγκρισης των θέσεων Νεφρολόγων που εκκρεμούν.
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Λαμίας είναι μια από τις μεγαλύτερες της επαρχίας καθώς εξυπηρετεί περί τους 90 μόνιμους ασθενείς και ως εκ τούτου επιβάλλεται να λειτουργεί σε τρείς ημερήσιες βάρδιες προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Όπως επισημαίνεται και από τον Σύλλογο Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση Ν. Φθιώτιδας, η έλλειψη ιατρικού προσωπικού στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού από το Φεβρουάριο του 2008 έως σήμερα είναι αισθητή, καθώς έχουν απομείνει μόνο 2 Νεφρολόγοι για την κάλυψη των αυξημένων καθημερινών αναγκών, τη λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου, την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών καθώς και των νεφρολογικών ασθενών που νοσηλεύονται στις κλινικές του νοσοκομείου. Οι ελλείψεις σε εφημερίες καλύπτονται κατόπιν εντολής της διοίκησης από ιατρούς των Κέντρων Υγείας της περιοχής, που όμως δεν έχουν εμπειρία στη Νεφρολογία, δε μπορούν να αντιμετωπίσουν τα έκτακτα περιστατικά που δυστυχώς αυξάνονται, και απλά είναι παρόντες την ώρα της αιμοκάθαρσης προσφέροντας μόνο τη διάθεσή τους και την προθυμία τους για βοήθεια.
Στο Νοσοκομείο της Λαμίας οι κενές θέσεις νεφρολόγων που εκκρεμούν είναι συνολικά τρείς, ενώ, η μια από αυτές, που προέκυψε από την αποχώρηση ιατρού, έχει ήδη προκηρυχτεί τρεις φορές από το Νοσοκομείο χωρίς επιτυχές αποτέλεσμα.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος και συγκεκριμένα για το χρόνο έγκρισης των θέσεων Νεφρολόγων που εκκρεμούν (μία θέση Επιμελητή Ά και μια Επιμελητή Β΄), προκειμένου να καταστεί δυνατή η προκήρυξή τους από το Νοσοκομείο ώστε να μην αναγκαστεί να σταματήσει η τρίτη βάρδια αιμοκάθαρσης και να μην κινδυνεύσει η ζωή των ασθενών.