Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το χαρακτηρισμό...

Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το χαρακτηρισμό των ελαιώνων του Νομού Φθιώτιδας από ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης σε ελαιώνες για παραγωγή ελιάς επιτραπέζιας χρήσης

Θέμα: Χαρακτηρισμός των ελαιώνων του Νομού Φθιώτιδας στη δήλωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης σε ελαιώνες για παραγωγή ελιάς επιτραπέζιας χρήσης

Η καλλιέργεια ελιάς αποτελεί βασικό αναπτυξιακό συστατικό των περιφερειακών αγροτικών περιοχών και στυλοβάτης της παράδοσης πολλών Νομών της χώρας μας.

Περίπου 30 εκατομμύρια ελαιόδεντρα επιτραπέζιας ελιάς καλλιεργούνται σε έκταση 1,5 εκατομμυρίου στρεμμάτων, ενώ το μερίδιο της ελληνικής παραγωγής επί της παγκόσμιας έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται 2η στην ΕΕ και 5η παγκοσμίως αναφορικά με την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς. Η επιτραπέζια ελιά αποτελεί σημαντικό ελληνικό εξαγωγικό προϊόν και η αξία της αντιστοιχεί στο 6,5 % περίπου των εξαγόμενων ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στο 1,3% όλων των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων.

Η σημασία αυτού του προϊόντος είναι ιδιαίτερα υψηλή και για το Νομό Φθιώτιδας όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί το 26% της καλλιεργούμενης γης και καλύπτει έκταση περί τα 380.000 στρέμματα με 6.500.000 ελαιόδεντρα στηρίζοντας την οικονομία και την παράδοση του Νομού. Συγκεκριμένα, στο Νομό Φθιώτιδας παράγεται το 60% της εγχώριας βρώσιμης ελιάς, ενώ κατά κύριο λόγο καλλιεργείται η επιτραπέζια ελιά σε ποσοστό που αγγίζει και το 99%.
Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος των ελαιοπαραγωγών βρώσιμης ελιάς του Νομού Φθιώτιδας, εδώ και αρκετά έτη, στη δήλωση του ΟΣΔΕ εμφανίζονται ως ελαιοπαραγωγοίδιπλής κατεύθυνσης (κωδικός 15.3) και όχι ως επιτραπέζιας χρήσης (κωδικός 15.2).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία αυτή στον ελαιοπαραγωγό;