Δελτίο Τύπου σχετικά με τις ενέργειες του Χρήστου Σταϊκούρα αναφορικά με το...

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις ενέργειες του Χρήστου Σταϊκούρα αναφορικά με το αίτημα των Συμβασιούχων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος Στερεάς Ελλάδας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με αιτήματα που απασχολούν την Ένωση Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (λήψη προϋπηρεσίας από Πυροσβεστική και Δασική Υπηρεσία, ένταξη στη ρύθμιση των αποφοίτων Δημοτικού, όρια ηλικίας, προσμέτρηση στρατιωτικής θητείας κ.α.). Σχετική αναφορά κατέθεσε και ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχαήλ Παντούλας.

Στην απάντησή του το Υπουργείο, και πέραν της αναφοράς του στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των πυροσβεστών που γίνεται με προσλήψεις – κατατάξεις μέσω διαγωνισμών που προκηρύσσονται για το σκοπό αυτό, και στους οποίους δικαιούται να συμμετάσχει και το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σχετική μοριοδότηση, αναφέρει:
«Σε ότι αφορά το εργασιακό καθεστώς του εποχικού πυροσβεστικού προσωπικού και την αντιμετώπιση του προβλήματος της πενταετίας, οι εξαγγελίες και δεσμεύσεις της κυβέρνησης υλοποιήθηκαν, καθώς ανανεώθηκε η θητεία του εποχικού προσωπικού για 5 χρόνια ακόμη με δυνατότητα ανανέωσης ανεξαρτήτου ηλικίας, ενώ και η διάρκεια της υπηρεσίας που θα παρέχουν από 5 μήνες που ήταν μέχρι το 2007 έγινε 8 μήνες κατ’ έτος, γεγονός πολύ σημαντικό για το ίδιο το προσωπικό αλλά και την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας.»
Παράλληλα, οι κ.κ. Βουλευτές έλαβαν τη δέσμευση ότι το θέμα της περαιτέρω ρύθμισης του εργασιακού καθεστώτος του εν λόγω προσωπικού απασχολεί το Υπουργείο με στόχο την οριστική αντιμετώπισή του, στα πλαίσια βεβαίως των συνταγματικών και νομικών επιταγών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του ίδιου του προσωπικού αλλά και του υπηρεσιακού, και ευρύτερου του δημοσίου, συμφέροντος.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια εξέτασης της επίλυσης του ζητήματος θα ληφθούν υπόψη και τα θέματα που τέθηκαν με τις αναφορές των κ. Βουλευτών.