Αναφορά προς το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την αποπεράτωση των εργασιών στο...

Αναφορά προς το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την αποπεράτωση των εργασιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Μώλου

Με την παρούσα αναφορά σας καταθέτω το αίτημα του Δήμου Μώλου του Νομού Φθιώτιδας, αναφορικά με την κατανομή του εναπομείναντος ποσού από το ενταγμένο  στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ έργο «Αποπεράτωση των Εργασιών στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Δήμου» για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών προκειμένου να καταστεί το ποδοσφαιρικό γήπεδο λειτουργικό (κατασκευή κερκίδων, αποδυτηρίων, ηλεκτροφωτισμό, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, βελτίωση υφιστάμενης περιτοίχισης). Να σημειωθεί πως στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μώλου, που είναι και έδρα του Δήμου, δεν υφίσταται άλλη αθλητική εγκατάσταση.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.