Αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με την...

Αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με την καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων της παράκαμψης του Αγίου Κωνσταντίνου

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα περίπου 350 οικογενειών του Αγίου Κωνσταντίνου Νομού Φθιώτιδας αναφορικά με την καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων της παράκαμψης του Αγίου Κωνσταντίνου. Από τον Ιανουάριο 2008 υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου που καθορίζει το ύψος της οριστικής τιμής των απαλλοτριωθέντων κτημάτων, ωστόσο, επί αυτής της απόφασης το Ελληνικό Δημόσιο έχει κάνει αναίρεση τον Ιούνιο του 2008, παρατείνοντας την αγωνία των πολιτών του Αγίου Κωνσταντίνου για την καταβολή των αποζημιώσεων των απαλλοτριωθέντων κτημάτων και των επικείμενων (ελαιόδεντρα και κτίσματα).
Οι κάτοικοι του Αγίου Κωνσταντίνου, πέραν φυσικά από τη διευθέτηση του ζητήματός τους, ζητούν και τον προσδιορισμό του χρονικού ορίζοντα καταβολής των αποζημιώσεών τους.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.