Αναφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την...

Αναφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την απορρόφηση των Συμβασιούχων Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω τα αιτήματα της Ένωσης Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση, με σχετική προκύρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Ένωση προτείνει α) να γίνει αποδεκτή η σπαστή 24μηνη προϋπηρεσία από Πυροσβεστική Υπηρεσία και Δασική Υπηρεσία, β) να ενταχθούν στη ρύθμιση οι απόφοιτοι Δημοτικού μετά το 1980, γ) να «κλειδώσει» το όριο ηλικίας των 49 ετών με τη λήξη της φετινής σύμβασης, δ) να προσμετρηθεί η στρατιωτική θητεία, ε) να διευρυνθεί ο χρόνος των αγωνισμάτων και να γίνουν ιατρικές εξετάσεις και υψομέτρηση σε δημόσια νοσοκομεία, και ζ) να υπαχθούν στη ρύθμιση και όσοι έχουν 18μηνη προϋπηρεσία.
Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος ζητούν να λάβετε υπόψη σας τα προαναφερθέντα αιτήματα στη σχετική ρύθμιση.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.