Ερώτηση προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα την ένταξη...

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα την ένταξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας στο Δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ένταξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας στο Δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Στο Δήμο Αμφίκλειας του Νομού Φθιώτιδας έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), το οποίο αναμένεται να παραληφθεί από τη Δημοτική Αρχή στα τέλη του Ιανουαρίου του 2009.
Το εν λόγω έργο αποτελεί μία αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Δήμου με σημαντικές κοινωνικές, παιδαγωγικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις για την Αμφίκλεια και την ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού. Ειδικότερα, με κτιριακές εγκαταστάσεις 979,15m² και οικοπεδική έκταση 24.246,45m², το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας:
  • Είναι το μοναδικό σε ακτίνα μεγαλύτερης των 70 χιλιομέτρων από άλλα αντίστοιχα και καλύπτει μία ευρύτερη περιοχή μεταξύ των νομών Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Φωκίδας.
  • Προσφέρεται για υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς βρίσκεται πλησίον προστατευμένων περιοχών απαράμιλλου φυσικού κάλλους (Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, Περιοχή NATURA στο Καλλίδρομο, Προστατευτικό διάταγμα Οίτης και Προστατευτικό διάταγμα Σπερχειού) και άλλων σημαντικών οικολογικών και πολιτιστικών πεδίων.
  • Βρίσκεται στον Παρνασσό σε μεγάλο οικόπεδο και μπορεί να γίνει πεδίο μελετών και έρευνας από ομάδες ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
  • Είναι άμεσα προσβάσιμο από την πρωτεύουσα και από άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως η Αμφίκλεια είναι περιοχή με ανερχόμενη τουριστική κίνηση (παραδοσιακός οικισμός, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, περιοχές ορειβασίας, θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία), η οποία, πέρα από τη διατήρηση του όμορφου φυσικού περιβάλλοντος, επιβάλλει και τη βελτίωσή του.
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σκοπεύει να αξιοποιήσει την πρωτοβουλία του Δήμου Αμφίκλειας και να εντάξει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του εν λόγω Δήμου στο Δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;