Αναφορά προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με το συνταξιοδοτικό καθεστώς...

Αναφορά προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με το συνταξιοδοτικό καθεστώς των τέως Επιθεωρητών Εκπαίδευσης

Με την παρούσα αναφορά σας καταθέτω σχετικό έγγραφο τέως Γενικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο το συνταξιοδοτικό καθεστώς που τους διέπει υπολείπεται αδικαιολόγητα αντιστοίχων καθεστώτων συναδέλφων τους.
Ζητούν την ηθική και συνταξιοδοτική αποκατάστασή τους σε επικείμενη νομοθετική διάταξη για τις συντάξεις του Δημοσίου.