Χαιρετισμός στην περιφερειακή συνάντηση Στερεάς Ελλάδας του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Χαιρετισμός στην περιφερειακή συνάντηση Στερεάς Ελλάδας του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής συνάντησης για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να συμμετάσχω και να χαιρετίσω την εκδήλωση, και να τους συγχαρώ για το αντικείμενο της συζήτησης.
Ο τομέας της κτηνοτροφίας στη χώρα μας είναι στενά συνδεδεμένος με την ελληνική ύπαιθρο, με τους ανθρώπους της, με την ίδια την κοινωνική της οργάνωση.
Στις ημέρες μας, χιλιάδες οικογένειες της ελληνικής επαρχίας έχουν ως κύριο ή αποκλειστικό επάγγελμα την κτηνοτροφία, διατηρώντας τον κοινωνικό ιστό σε άγονες, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές.
Σημαντική είναι, συνάμα, και η συνεισφορά της κτηνοτροφίας στην αγροτική οικονομία, καθώς τα παραδοσιακά προϊόντα της ζωικής παραγωγής αποτελούν έναν ανεκτίμητο διατροφικό θησαυρό, λόγω της ποιότητάς τους, της διατροφικής τους αξίας, αλλά και της γαστρονομικής υπεροχής τους.
Ενδεικτικά να αναφέρω, πως – πέραν της διεθνώς γνωστής και κατοχυρωμένης ελληνικής φέτας – 20 ακόμα ελληνικά τυριά είναι κατοχυρωμένα ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως.
 
Κυρίες και κύριοι,
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της κτηνοτροφίας στην κοινωνικοοικονομική διαδικασία ανάπτυξης, η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει επικεντρώσει την προσοχή της στη προσπάθεια μεγέθυνσης του κλάδου, λαμβάνοντας σημαντικά μέτρα για την πρόοδο, τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση της δυναμικής του κλάδου.
Μέτρα και πρωτοβουλίες σε συνεννόηση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, ως σύμμαχοι σε ένα δύσκολο αγώνα.
Ενδεικτικά να αναφέρω ότι: 
 • Προχωρήσαμε στην προπληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης το 2007 συνολικού ποσού 150.000.000 ευρώ σε ενενήντα χιλιάδες δικαιούχους κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και αυτή η πληρωμή έγινε δέκα μήνες νωρίτερα από την κανονική ημερομηνία της πληρωμής.
 • Προωθήσαμε τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 300.000.000 ευρώ στους κτηνοτρόφους μας.
 • Συνεχίζουμε τη μελέτη που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα την αξιοποίηση των υποπροϊόντων των εργοστασίων παραγωγής βιοκαυσίμων για ζωοτροφές.
Ενώ από το 2000 έως το Μάρτιο του 2004 εγκρίθηκαν 390 επενδυτικά σχέδια κτηνοτροφικών μονάδων ύψους 25.000.000 ευρώ,
από τον Απρίλιο του 2004 έως το 2007 εγκρίθηκαν περίπου 4.000 επενδυτικά σχέδια ύψους 350.000.000 ευρώ!!!.
 • Επιτύχαμε ένα γενναίο βήμα στήριξης των κτηνοτρόφων με το νόμο 3698/2008 που προσφάτα ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο:
α) επιλύοντας σειρά προβλημάτων του κλάδου,
β) καλύπτοντας ελλείψεις χρόνων που ταλαιπωρούσαν τους Έλληνες κτηνοτρόφους, 
γ) δίνοντας την κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας.
Συγκεκριμένα, με το Νόμο 3698:
1) Συστάθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), ένας οργανισμός που πραγματικά στηρίζει και προστατεύει τα ελληνικά προϊόντα, καλύπτοντας πλέον όλο τον κλάδο, τόσο από πλευράς ελέγχων όσο και από πλευράς ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων της κτηνοτροφίας.
2) Επιβλήθηκε – με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος – ειδική εισφορά 0,2% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρέατος, ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να στελεχωθεί, και με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού να λειτουργήσει καλύτερα.
3) Καθορίστηκε υπέρ του Οργανισμού ειδική εισφορά 0,5% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος που διακινούνται από τις ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, εισφορά που μέχρι πρότινος πλήρωναν μόνο στη διακίνηση του ελληνικού γάλακτος.
4) Καθορίστηκε εκ νέου η διαδικασία έκδοσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με σκοπό την ευχερέστερη και ταχύτερη έκδοσή τους.
5) Υλοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων κτηνοτρόφων για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης κατά τη λιανική πώληση κρέατος στις ετικέτες που εκδίδουν οι ζυγιστικές μηχανές στα κρεοπωλεία αποτρέποντας τις ελληνοποιήσεις.
6) Ορίστηκε ότι η αρμοδιότητα για την κυκλοφορία και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών μεταβιβάζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς ο πολυκερματισμός των αρμοδιοτήτων δυσχέραινε τον έλεγχο των ζωοτροφών δημιουργώντας προβλήματα λόγω επικάλυψης των αρμοδιοτήτων.
7) Δημιουργήθηκε κέντρο εφαρμοσμένης εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Καστοριά.
8) Θεσμοθετήθηκε κτηνιατρικό γραφείο παραγωγικών ζώων το οποίο θα παρέχει άμεσα στους κτηνοτρόφους συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ορθή κτηνιατρική και υγειονομική διαχείριση των εκτροφών τους.
 
Κυρίες και κύριοι,
Όλοι αναγνωρίζουμε το νευραλγικό και καθοριστικό ρόλο της κτηνοτροφίας
α) στη μεγέθυνση της αγροτικής οικονομίας, 
β) στη βιωσιμότητα και πρόοδο της Ελληνικής περιφέρειας, και
γ) στην αειφόρο ανάπτυξη του Νομού Φθιώτιδας – ως μέρος αυτής.
Όμως αναγνωρίζουμε, συνάμα, πως στην Ελλάδα η ζωική παραγωγή αντιπροσωπεύει αρκετά μικρό ποσοστό της ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής και παρά τη βελτίωσή της, παραμένουν ακόμα διαρθρωτικές αδυναμίες και δυσκαμψίες από το παρελθόν που εμποδίζουν την αναπτυξιακή πορεία της.
Σε μία διεθνοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός και η καθυστέρηση της ελληνικής παραγωγής, αλλά επιβάλλεται έγκαιρος σχεδιασμός και συνεχής προσπάθεια από την πλευρά όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Σχεδιασμός και προσπάθεια για την επίτευξη:
 • οικονομιών κλίμακας στην κτηνοτροφική παραγωγή,
 • τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας,
 • παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντος σε μεγάλες ποσότητες,
 • εκμετάλλευσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος σε σχέση με άλλες χώρες, όσο αφορά την βιολογική κτηνοτροφία λόγω των ευνοϊκών εδαφο-κλιματικών συνθηκών,
 • ικανοποίησης των απαιτήσεων των διεθνών αγορών και σύγχρονων καταναλωτών,
 • μείωσης του κόστους παραγωγής και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας,
 • εξασφάλισης του εισοδήματος του παραγωγού και της ευημερίας στην Ελληνική περιφέρεια.
Για να παραμείνει η κτηνοτροφία σημαντικό αναπτυξιακό συστατικό των περιφερειακών – αγροτικών περιοχών και ο στυλοβάτης της παράδοσης του Νομού μας.