Ελεύθερος Τύπος: Δύσκολο στοίχημα

Ελεύθερος Τύπος: Δύσκολο στοίχημα

Η σύνταξη του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του 2009, σ’ ένα περιβάλλον μεγάλης διεθνούς αναταραχής και αβεβαιότητας, είναι αναμφίβολα δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα όταν τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα.
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2009, επιδιώκει:
  • Τη διασφάλιση ικανοποιητικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.
  • Τη διατήρηση του κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας.
  • Την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με τη θεμελίωση ενός πραγματικά δίκαιου κοινωνικού κράτους.
Τα πεπραγμένα και οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, πολλές από τις οποίες αναλήφθησαν εφέτος και περιλαμβάνονται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, καταδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Βασικοί άξονες πολιτικής δράσης είναι η ενίσχυση των πιστώσεων που διατίθενται για την εκτέλεση έργων που κατευθύνονται για την τόνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, αλλά και των δαπανών για την κοινωνική προστασία.
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, παρά το δυσμενές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, επιβεβαιώνει τις αντοχές της.
Με εφαλτήριο αυτή την εικόνα, στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2009 εμπεριέχεται και αναδεικνύεται η αταλάντευτη προσήλωση της Κυβέρνησης στους στόχους της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η εφαρμογή όσων προβλέπει το Προσχέδιο αποτελεί αναμφίβολα ένα μεγάλο στοίχημα. Και αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε.