Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου: «Ενίσχυση της Διαφάνειας του...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου: «Ενίσχυση της Διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, Έλεγχος των Δημοσίων Δαπανών, Μέτρα Φορολογικής Δικαιοσύνης και Άλλες Διατάξεις»

Από τις αρχές του χρόνου οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις άρχισαν να προσλαμβάνουν χαρακτηριστικά παρατεταμένης, και με απροσδιόριστο χρονικό ορίζοντα, κρίσης.
Σήμερα, η παγκόσμια κοινότητα διανύει περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, σοβαρών αναταράξεων, ισχυρών κλυδωνισμών.
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και οι μεγάλες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, των τροφίμων και των πρώτων υλών επιδρούν στην πραγματική οικονομία.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Η οικονομική δραστηριότητα συμπιέζεται.
Οι εξαγωγές κλυδωνίζονται.
Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συναγωνίζονται σε επιφυλακτικότητα τις καταναλωτικές δαπάνες.
Η ακρίβεια εξελίσσεται σε μείζον οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα.
Η εκτέλεση των κρατικών προϋπολογισμών δυσχεραίνεται.
 
Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας διαγράφονται ασυνήθιστα αβέβαιες, για να δανεισθώ την έκφραση που χρησιμοποίησε χθες ο Αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων την Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί σήμερα, επί το δυσμενέστερο για ακόμη μία φορά μέσα στο έτος τις προβλέψεις της για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Οι πιο ισχυρές οικονομίες της κατέγραψαν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2ο τρίμηνο του 2008.
Η επιβράδυνση της Ισπανίας είναι η χειρότερη των τελευταίων 13 ετών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργού Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική επιβράδυνση των τελευταίων 60 ετών.
Ο μέσος πληθωρισμός έχει καταγράψει ιστορικό ρεκόρ από τη σύσταση της ΟΝΕ.
Αναπόφευκτα, αυτή η διεθνής, πολυδιάστατη και δομική κρίση έχει επηρεάσει και την ελληνική οικονομία.
Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης περιορίστηκε, αν και παραμένει ο δεύτερος υψηλότερος στην ευρωζώνη.
Ο πληθωρισμός ενισχύθηκε.
Τα έσοδα υποχώρησαν.
Οι δαπάνες, κυρίως λόγω των τόκων του δημοσίου χρέους, διογκώθηκαν.
Οι ανάγκες για κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν.
 
Αυτή η πραγματικότητα, σε συνδυασμό
με τη δέσμευση της χώρας να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και
με την ύπαρξη κάποιων χρόνιων αγκυλώσεων και παθογενειών της ελληνικής οικονομίας, οδήγησαν την Κυβέρνηση στη ανάληψη της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Στόχοι του υπό συζήτηση πονήματος είναι:
  • Η ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας.
  • Ο βελτίωση του ελέγχου των δημοσίων δαπανών.
  • Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
  • Η προώθηση διορθώσεων στη φορολογία του κεφαλαίου.
Βασικοί άξονες του Σχεδίου Νόμου είναι:
1ος Άξονας: Η κατάργηση και ενσωμάτωση των ειδικών λογαριασμών στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αποτελούσε και προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ.
 
2ος Άξονας: Η ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών φορέων της γενικής κυβέρνησης, πρωτοβουλία που επίσης περιλαμβάνεται στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Για το σκοπό αυτό:
  • Ορίζεται ένας διϋπουργικός κεντρικός μηχανισμός για τη συνεχή, έγκαιρη και ομοιόμορφη αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του φορέα.
  • Καθιερώνεται η υποχρέωση από τους φορείς σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Επιβάλλεται η τήρηση του οικείου λογιστικού σχεδίου.
3ος Άξονας: Η ρύθμιση ζητημάτων φορολογίας με στόχο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την τόνωση της φορολογικής δικαιοσύνης, τη μείωση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Στην κατεύθυνση αυτή:
1ον: Μειώνονται οι συντελεστές φορολόγησης τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.
2ον: Εισάγεται ένα καινούργιο φορολογικό κλιμάκιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις.
4ος Άξονας: Δίνεται η δυνατότητα περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Πρόκειται για ένα μη μόνιμο εισπρακτικό μέτρο που στόχο έχει την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.
Θα προσθέσω και εγώ τη δική μου φωνή, ότι η συνεχής χρήση αυτού του μέτρου αποτελεί κίνητρο για την αύξηση της φοροδιαφυγής, καθώς το στοιχείο αυτό τείνει να ενσωματώνεται στις προσδοκίες των φορολογουμένων.
Είναι όμως τελείως υποκριτικό η αξιωματική αντιπολίτευση να μέμφεται την Κυβέρνηση για την υιοθέτηση αυτού του μέτρου.
Ενός μέτρου που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ πολλές φορές έλαβαν στο παρελθόν.
Ενδεικτικά, επικαλούμαι την τελευταία αντίστοιχη πρωτοβουλία, το 2002, σε Νομοσχέδιο υπό τον τίτλο: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».
Τότε η Αιτιολογική Έκθεση, η οποία και  υπογράφεται από κορυφαίους τότε Υπουργούς της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και σήμερα Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για το Άρθρο 28, έγραφε:
«ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων χρήσεως 1998 και παλαιότερων ετών αποσκοπεί στην περαίωση μεγάλου αριθμού παλαιών ανέλεγκτων υποθέσεων των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών με συνοπτική διαδικασία αυτοελέγχου, με απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα και παροχή διευκολύνσεων στην καταβολή των διαφόρων φόρων που θα προκύψουν, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, απαλλαγμένες από το βάρος σωρευμένων επιβαρύνσεων από τις επί σειρά ετών εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους».
Αυτά για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας όλων μας.
5ος Άξονας: Η μεταρρύθμιση του πλαισίου φορολόγησης μερισμάτων μέσα από την κατάργηση του συστήματος απαλλαγής φορολογίας φυσικών προσώπων.
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ευρωζώνης όπου τα μερίσματα απαλλάσσονται από την φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, με όποιο σύστημα και αν το αξιολογήσει κανείς (το κλασσικό σύστημα, το σύστημα διαφορισμού εισοδημάτων, το σύστημα καταλογισμού φόρου).
Η Αξιωματική Αντιπολίτευση στο προεκλογικό της πρόγραμμα μιλούσε για αντίστοιχη φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών των εταιρειών σαν εισόδημα φυσικών προσώπων.
 
6ος Άξονας: Η αναπροσαρμογή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας και η αύξηση του αποδιδόμενου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ποσοστού αυτών από 50% σε 90%.
Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότησή της.
Άλλωστε, σε σχέση με το μερίδιο των φορολογικών εσόδων που αποδίδεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η Ελλάδα κατατάσσεται σε πολύ χαμηλή θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς αποδίδει μόλις το 0,9% των συνολικών φορολογικών εσόδων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 
7ος Άξονας: Φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει από χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Πρόκειται για ένα μέτρο που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, και επίσης υπήρχε στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η δυσμενής διεθνής συγκυρία απαιτεί απ’ όλους σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Από τις σκέψεις που κατέθεσα εκτιμώ ότι εξάγεται πρόδηλα το συμπέρασμα ότι οι τοποθετήσεις των Βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δε δικαιολογούνται. Δε χαρακτηρίζονται από κοινωνική ευθύνη. Άρθρα του Νομοσχεδίου περιλαμβάνονται στο προεκλογικό πρόγραμμα του Κόμματός τους.
Άλλα Άρθρα έχουν κατά το κυβερνητικό του παρελθόν ήδη υιοθετήσει.
Τότε τα ίδια τα στελέχη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που σήμερα κατακρίνουν ως άδικα τα μέτρα τα είχαν εκθειάσει ως αναγκαία για την επιβολή φορολογικής δικαιοσύνης.
Θα συμφωνήσω όμως απόλυτα μαζί τους για την ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης και περιορισμού του νοσηρού φαινομένου της φοροδιαφυγής.
Φοροδιαφυγή η οποία έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.
Υπονομεύει κάθε προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Υποδαυλίζει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.
Θίγει βασικά, θεμελιώδη, κοινωνικά δικαιώματα.
Υποσκάπτει το ρόλο του κοινωνικού κράτους, ακυρώνοντας στην ουσία τον αναδιανεμητικό ρόλο του συστήματος.
Ροκανίζει την κοινωνική συνοχή.
Η προσπάθεια για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική, με συμμέτοχο την κοινωνία.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία κρίνεται επιβεβλημένη για τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Δεν αρκεί όμως αυτή για την άμβλυνση των υπολοίπων ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας, με δεδομένους και τους περιορισμούς της ΟΝΕ αλλά και της έλλειψης ενός αυτόματου διορθωτικού μηχανισμού της αγοράς.
Απαιτείται η προώθηση με μεγαλύτερη ένταση και μεθοδικότητα των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η Χώρα.
Αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, θα τονώσουν την απασχόληση, και την κοινωνική συνοχή.
Και εκεί θα κριθούμε. Εκεί θα κριθεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πρόσφατα πολιτικός αναλυτής στον ημερήσιο τύπο: «η πεμπτουσία της πολιτικής αξιολόγησης παραμένει η συμβολή των κυβερνήσεων στην παραγωγή μετρήσιμων κοινωνικών, οικονομικών και εθνικών αποτελεσμάτων».