Χαιρετισμός στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών με θέμα «Η μετά το...

Χαιρετισμός στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών με θέμα «Η μετά το 2013 Εποχή»

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραστώ και να καταθέσω χαιρετισμό κατά την έναρξη των Εργασιών του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Αγροτών. Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας, να συγχαρώ την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών για την άρτια οργάνωση του Συνεδρίου. Πρόκειται για αξιέπαινη πρωτοβουλία η οποία έχει καταστεί πλέον θεσμός, και μάλιστα σε μια εποχή που η θεματική της δοκιμάζει τις δυνατότητές της. Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και για τους εισηγητές του Συνεδρίου που με τις τοποθετήσεις τους θα συμβάλλουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία του Ελληνικού αγροτικού τομέα και τις προκλήσεις που αναδύονται γι’ αυτόν μετά το 2013.
Είναι γεγονός ότι ο Ελληνικός αγροτικός τομέας βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης από μια κατάσταση με όρους παρελθόντος σε μια σύγχρονη. Μάλιστα η διαδικασία αυτή στη χώρα μας έχει χρονικά καθυστερήσει. Κατά τη μετάβαση ανακύπτουν προβλήματα. Προβλήματα που είναι πολλά, μεγάλα και ανοικτά. Προσωπικά, τα κατανοώ και σέβομαι τα συλλογικά αιτήματα που διατυπώνουν οι αγρότες, ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες.
Πρέπει όμως να εκτιμηθεί ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις στην κατεύθυνση επίλυσης των βασικών προβλημάτων των αγροτών. Παράλληλα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ενίσχυση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, έχει θέσει ως βασικούς στόχους τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενεργοποίηση των συλλογικών θεσμών μέσω συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, την παραγωγή ασφαλών τροφίμων με υιοθέτηση συστημάτων βελτίωσης της ποιότητας, την εφαρμογή νέων καλλιεργειών, την προστασία του περιβάλλοντος με μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική χρήση της γης, και τέλος τη στήριξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην αγροτική περιφέρεια.
Οι προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα είναι ορατές. Οφείλουμε όλοι μας να συμβάλλουμε ώστε να εκμεταλλευθούμε τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που συνοδεύουν την περίοδο μετά τα 2013.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και αναμένω με ενδιαφέρον τα πρακτικά του.
Είμαι δε στη διάθεσή σας προκειμένου να οργανώσουμε το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών σε κάποια περιοχή του Νομού Φθιώτιδας, ενός νομού που συμβάλλει σημαντικά στον πρωτογενή τομέα της χώρας και διαθέτει μεγάλο αριθμό νέων, ικανών αγροτών.