Κατάθεση Ερώτησης μαζί με άλλους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς την Υπουργό...

Κατάθεση Ερώτησης μαζί με άλλους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την ασφάλιση των εποχιακά εργαζομένων ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α και του Ι.Κ.Α.

Οι λόγοι που υπαγορεύουν επιτακτικά την αλλαγή της παραγράφου 1, του άρθρου 53, του Νόμου 3518/06, είναι:
α) Σήμερα δεν μπορούν να «κολλήσουν» ένσημα οι εποχιακά εργαζόμενοι στις βιομηχανίες, ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.
Ποιοι είναι αυτοί; Είναι αυτοί που έχουν λίγα στρέμματα, κτήματα ή και καθόλου, αλλά για να έχουν κάποια ασφάλιση ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. Για να επιβιώσουν όμως, εργάζεται εποχιακά είτε το ένα μέλος είτε τα δύο μέλη της οικογένειας (ανδρόγυνο) σε εποχιακές εργασίες, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα και να «μπουν» στο ταμείο ανεργίας.
β) Οι εργοδότες βιομήχανοι θέλουν την ρύθμιση ως έχει, διότι θα επιλέγουν ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., στους οποίους δεν θα «κολλούν» ένσημα, με αποτέλεσμα και οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. να μην ωφελούνται απόλυτα, αλλά και οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. να εξοβελίζονται κυριολεκτικά από τις εποχιακές εργασίες και το Ι.Κ.Α. να χάνει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ από εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.
γ) Για την ένταξη των ασφαλισμένων στο Ταμείο Ανεργίας, πρέπει να απαιτούνται 100 ένσημα, ώστε να υπάρχει πρόνοια για τους εργαζόμενους και να μην δημιουργούνται κοινωνικές αδικίες. 
 
Επιβάλλεται για τους παραπάνω κοινωνικούς λόγους να αλλάξει η ρύθμιση αυτή και να επανέλθει η προηγούμενη, που έδινε το δικαίωμα να «κολλούν» ένσημα και οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. και να μπορούν να δικαιούνται επίδομα ανεργίας.
  
Ερωτάστε Κυρία Υπουργέ,
Τι προτίθεστε να πράξετε για τη άρση της παραπάνω αδικίας σε βάρος των εποχιακά εργαζομένων, ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. και του Ι.Κ.Α.;