Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telecom AG»

Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι οι εξελίξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών είναι σημαντικές, είναι ραγδαίες.

Το νέο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τη σύγκλισηεντεινόμενο ανταγωνισμό στους τομείς της καινοτομίας και των επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου, τις επιχειρηματικές αναδιατάξεις στον κλάδο των τεχνολογιών.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, την ενιαία ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή αγορά, η Κυβέρνηση εκτιμά ότι η στρατηγική συμμαχία του ΟΤΕ με μεγάλο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, που να διαθέτει κύρος, αξιοπιστία και τεχνογνωσία, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πολιτών, της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτή τη διαπίστωση συγκλίνουν και πολλές εγχώριες και διεθνείς μελέτες, όπως είναι, ενδεικτικά, η τελευταία έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. με τίτλο «Με στόχο την Ανάπτυξη 2008» (Μάρτιος 2008) και η μελέτη του ΙΣΤΑΜΕ με τίτλο «Κράτος-αγορά και παροχή δημοσίων αγαθών» (2006).

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΣΤΑΜΕ «η αποχώρηση του κράτους από τον ΟΤΕ μπορεί να γίνει μόνο κάτω από όρους και συνθήκες οι οποίες διασφαλίζουν ότι ο εθνικός αυτός πλούτος πηγαίνει στα χέρια στρατηγικού παίκτη, με κυρίαρχη θέση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και με δεσμεύσεις για παρουσία και επενδύσεις στη χώρα».

Σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη «προκύπτουν κάποια σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο ο ΟΤΕ, με ελεγχόμενη από το κράτος διοίκηση, μπορεί να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις, δεδομένων των προβλημάτων που παρουσίασε αυτό το μοντέλο διοίκησης τις τελευταίες 10ετίες.»

Έτσι, η Κυβέρνηση, συνεπής προς τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και επιδεικνύοντας την απαραίτητη πολιτική βούληση προχωρά στη συμφωνία για τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας του ΟΤΕ με έναν από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς της Ευρώπης, την Deutsche Telecom (DT).

Υπενθυμίζω ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ. ρητά αναφέρει ότι «ποσοστό της συμμετοχής του κράτους στον ΟΤΕ μεταβιβάζεται, σε κατάλληλο χρόνο, ώστε η εταιρεία να λειτουργήσει στη νέα απελευθερωμένη αγορά με στρατηγική συμμαχία, αλλά και με το κατάλληλο μάνατζμεντ, το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κριτική αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση και βασικό στοιχείο της ομαλής λειτουργίας ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος.

Νομίζω όμως, ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα αλλά και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, είναι εμφανή τα σημάδια δημαγωγίας που χαρακτηρίζουν τις τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση μάλιστα προσποιείται και άγνοια του παρελθόντος της.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση ήταν εκείνη που, ως Κυβέρνηση, ξεκίνησε, αλλά και έφτασε την αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ στο 66% των μετοχών του Οργανισμού.

Από το 1996 μέχρι το 2002 οι τότε Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ περιόρισαν, μέσα από μετοχοποιήσεις (1996 και 1997), εκχωρήσεις και διαθέσεις μετοχών (1998, 1999 και 2002) και έκδοση ομολογιακού δανείου (2001), τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο 33,8% των μετοχών του Οργανισμού.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση όμως αντιφάσκει κιόλας.

Άλλα έκανε ως Κυβέρνηση, άλλα υποστηρίζει σήμερα.

Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, τον Οκτώβριο του 2000, αποφάσισε «τη διερεύνηση της διεθνούς αγοράς για την εξεύρεση στρατηγικού Συμμάχου του ΟΤΕ».

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε – μέσα από τον Προϋπολογισμό του 2001 – ότι «εισέρχεται στην τελική φάση η σύναψη στρατηγικής συμμαχίας του ΟΤΕ με διεθνή τηλεπικοινωνιακό φορέα».

Συνεπώς, ο σχετικός προβληματισμός υπήρχε από τότε, δεν είναι καινούργιος.

Σήμερα όμως η Αξιωματική Αντιπολίτευση αντιτίθεται στην επίτευξη της στρατηγικής συμμαχίας.

Η μεταβολή της στάσης της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και η έλλειψη επιχειρημάτων οδηγεί μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη χρήση ακραίων, και σε ορισμένες περιπτώσεις αγοραίων, εκφράσεων, όπως αυτές περί ιθαγενών, συμφωνιών αποικιακού χαρακτήρα, σκανδαλώδους εκποίησης περιουσίας, γερμανικής κατοχής.

Αλήθεια, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι ζουν υπό καθεστώς ελληνικής κατοχής; Είναι ιθαγενείς;

Ή μήπως όταν Ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν στο εξωτερικό αναδεικνύεται το Ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, αλλά είναι ξεπούλημα πλούτου όταν ξένες μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν στην Ελλάδα;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα μου επιτρέψετε πριν ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου να κάνω 2 σύντομες παρατηρήσεις.

1η Παρατήρηση

Έχει τεθεί ένας προβληματισμός από μέρους της Αντιπολίτευσης σχετικά με την υποχρέωση της Deutsche Telecom να προβεί σε δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του ΟΤΕ σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παρ. 1 του Ν. 3461/2006.

Όμως, ο Ν. 3461/2006 ρητώς προβλέπει στο Άρθρο 8 συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης.

Μεταξύ των εξαιρέσεων περιλαμβάνεται και η περίπτωση όπου «εφαρμόζεται διαδικασία αποκρατικοποίησης της υπό εξαγορά εταιρείας».

Σύμφωνα δε με το Άρθρο 2 του Ν. 3049/2002 ως «αποκρατικοποίηση» νοείται η εφάπαξ ή σταδιακή έξοδος επιχειρήσεων του Δημοσίου από τον έλεγχό του, ενώ ως «έλεγχος» νοείται η κατοχή της πλειοψηφίας των μετόχων ή το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή το δικαίωμα διορισμού των οργάνων της διοίκησης επιχείρησης του Δημοσίου.

Μάλιστα στο Άρθρο 4 του Ν. 3049/2002 περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος των μορφών αποκρατικοποίησης.

Επομένως, η περίπτωση της συμφωνίας μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telecom εμπίπτει στην έννοια της αποκρατικοποίησης και, συνεπώς, εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης προς όλους τους μετόχους για το σύνολο των μετοχών.

Επίσης, υποστηρίζεται από κάποιους Συναδέλφους η άποψη ότι η παραπάνω εξαίρεση αντίκειται στο Κοινοτικό Δίκαιο, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται στην Οδηγία 2004/25/ΕΚ.

Η Οδηγία όμως δεν είναι Οδηγία μέγιστης εναρμόνισης, οπότε και θα κατέλειπε ελάχιστα εώς μηδαμινά περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στα κράτη-μέλη.

Αντιθέτως, ορίζεται ρητώς στο Προοίμιο 6 της Οδηγίας ότι «οι ρυθμίσεις για την εξαγορά, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να είναι ευέλικτες και να επιτρέπουν την αντιμετώπιση νέων δεδομένων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων».

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι η εξαίρεση του Ν. 3461/2006 για την αποκρατικοποίηση δεν μπορεί να θεωρηθεί δίχως άλλο ότι αντίκειται στο Κοινοτικό Δίκαιο.

Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω εξαίρεση υπήρχε ακριβώς η ίδια ήδη από το 2002, δηλαδή, πριν την υιοθέτηση της Κοινοτικής Οδηγίας, στην Απόφαση 2/258/2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2η Παρατήρηση

Από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης εκφράζονται ενστάσεις σχετικά με την πορεία του ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια.

Θα μου επιτρέψετε να αξιολογήσω αυτή την τοποθέτηση στηριζόμενος στην κεφαλαιοποίηση και στα λογιστικά στοιχεία του Οργανισμού.

Έτσι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την κεφαλαιαγορά, όταν ο ΟΤΕ εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στις 19/4/1996, διέθετε το 30% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς.

Η αξία αυτή μέχρι το 2004 απομειώθηκε.

Από την περίοδο της νέας διοίκησης του ΟΤΕ παρατηρείται αντίστροφη πορεία: η χρηματιστηριακή αξία του ΟΤΕ αυξήθηκε σημαντικά μέχρι το τέλος του 2007, κατά 97,3% ή κατά 6,1 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους δείκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού (ROA, ROE, Κόστος/Ενεργητικό).

Από το Μάρτιο του 2004 η διοίκηση του ΟΤΕ, με την πολιτική στήριξη της Κυβέρνησης, προχώρησε σε ταχεία αναδιάρθρωση του οργανισμού και έθεσε τα θεμέλια για την αντιστροφή της πτωτικής πορείας που εμφάνιζε ο οργανισμός μέχρι τότε.

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η ανάδειξη της αξίας της εταιρείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με τη στρατηγική αυτή συμμαχία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε ο ΟΤΕ να ενισχυθεί διοικητικά, τεχνολογικά, οικονομικά και στρατηγικά.

Με σημαντικές συνέργειες στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στη διάθεση νέων προϊόντων αναμένονται καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Αναμένεται να ισχυροποιηθεί η θέση της εταιρείας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο διοικητικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός της επιχείρησης.

Θα αξιοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι.

Θα προωθηθεί και θα επιταχυνθεί η ευρυζωνικότητα της χώρας.

Για τους λόγους αυτούς προτείνω την ψήφιση της εν λόγω κύρωσης.