Δελτίο Τύπου από την τοποθέτηση του Χρήστου Σταϊκούρα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού...

Δελτίο Τύπου από την τοποθέτηση του Χρήστου Σταϊκούρα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας συμμετείχε σήμερα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας.
Στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:
<< Σύμφωνα με τις θεωρίες της ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, η επένδυση στη γνώση, η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους, ενισχύουν και επιταχύνουν την αειφόρο ανάπτυξη, τονώνουν την απασχόληση, προωθούν την κοινωνική συνοχή.
Πράγματι, η καινοτομία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της γνώσης.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η καινοτομία ορίζεται από πολλούς οικονομολόγους ως «η γνώση στην πράξη».
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Ελλάδα υστερεί στους περισσότερους δείκτες που αποτιμούν και αξιολογούν τις επιδόσεις της χώρας στον τομέα της καινοτομίας.
Συνεπώς, τα περιθώρια βελτίωσης είναι μεγάλα.
Οι ωφέλειες που θα προκύψουν για τη χώρα τεράστιες.
Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέδειξε ότι αν η Ελλάδα αναπτύξει τους τομείς της επιστημονικής και βιομηχανικής έρευνας και της καινοτομίας, τότε η ετήσια αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της θα είναι της τάξεως του 4,3% μέχρι το 2025.
Η κυβέρνηση με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και αναπτύσσει δείχνει να έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα διαμόρφωσης και υλοποίησης των αναγκαίων πολιτικών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.
Ο πρόσφατος Νόμος 3653/2008 επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση.
Αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα μας.
Φιλοδοξεί να αναμορφώσει το περιβάλλον και να αναβαθμίσει το επίπεδο της έρευνας και της καινοτομίας, προκειμένου να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια.
Μπορούν στα γεωγραφικά όριά της να δημιουργηθούν πόλοι καινοτομίας. Η υπό συζήτηση ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου στη Λαμία μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο αυτής της προσπάθειας.
Η διαχείριση όμως της γνώσης θα πρέπει να συντελείται σε κάθε κομμάτι της αλυσίδας της, από τη δημιουργία της μέσω της έρευνας, τη μετάδοσή της μέσω της παιδείας και της κατάρτισης, τη διάδοσή της μέσω των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και τη χρήση της σε καινοτομικές δράσεις.
Κατανούμε συνεπώς τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και τα ΤΕΙ της Περιφέρειας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της καινοτομίας.
Εκτός των άλλων όμως, απαιτείται η καλλιέργεια στην τοπική, και όχι μόνο, κοινωνία κουλτούρας και κλίματος που να υποβοηθάει την έρευνα και την καινοτομία.
Απαιτείται συστηματική προσπάθεια ώστε η επιστημονική έρευνα να διαχυθεί στο σύνολο του πληθυσμού, μέσω της εξόδου της επιστημονικής γνώσης και των τεχνολογικών καινοτομιών στους ίδιους τους χώρους που ζουν, μορφώνονται και εργάζονται οι πολίτες.
Θεωρώ ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι τολμηροί, αλλά εφικτοί.
Είναι αναγκαίοι, ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι.>>