Δελτίο Τύπου από την τοποθέτηση του Χήστου Σταϊκούρα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση...

Δελτίο Τύπου από την τοποθέτηση του Χήστου Σταϊκούρα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Ν. Φθιώτιδας με θέμα «Η πρόκληση μιας νέας μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας παραβρέθηκε σήμερα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ ν. Φθιώτιδας στην αίθουσα του Κάστρου Λαμίας με θέμα :
<<Η πρόκληση μιας νέας μεταρρύθμισης
της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης>>
Στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:
<< Προτεραιότητα της πολιτικής δράσης της κυβέρνησης αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή των αναγκαίων δομικών αλλαγών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, θα μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες, θα αντιμετωπίσουν την ανεργία, θα προωθήσουν την κοινωνική συνοχή.
Βασικός άξονας δράσης είναι η Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, λειτουργικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους.
Ενός κράτους που θα χαρακτηρίζεται από διοικητικές δομές που θα διευκολύνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και θα βελτιώνουν την καθημερινότητά του (γραφειοκρατία).
Βασικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση είναι η απόδοση περισσότερων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η δημιουργία ενός σύγχρονου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου (π.χ. νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), η προώθηση της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας.
Πράγματι, η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία της έναν ευρύ διάλογο με τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διαμόρφωση της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας.
Στόχος είναι η δημιουργία ισχυρότερων και αποτελεσματικότερων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ισχυρό φορέα τοπικής δημοκρατίας και περιφερειακής ανάπτυξης.
Ο σχεδιαζόμενος αριθμητικός περιορισμός των Δήμων, πιθανόν μέχρι και των 1/3 των σημερινών, δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά υπηρετεί τις ανωτέρω προτεραιότητες.
Τρεις είναι οι αρχές που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό:
  • Πρώτον, η ίδια η γεωγραφία της κάθε περιοχής.
  • Δεύτερον, οι αναπτυξιακές ανάγκες της κάθε περιοχής.
  • Και τρίτον, οι ιστορικές καταβολές, τις οποίες στον τόπο μας δεν μπορούμε, και δεν πρέπει, να αγνοούμε.
Κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση απαιτεί καλή προετοιμασία.
Εκτιμώ πως αυτή γίνεται.
Η Κυβέρνηση μελετά τις προτάσεις της ΚΕΔΚΕ, της ΕΝΑΕ και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταλήξει στην τελική της πρόταση.
Άλλωστε στην προσπάθεια διοικητικής αναδιάρθρωσης η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο αλλά και συμμέτοχο.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς αλλαγή του ίδιου του Δήμου στη νοοτροπία, στη δομή, στη λειτουργία, στη στελέχωση, στο συνολικό μοντέλο δημοτικής διακυβέρνησης (Κανταρτζής Θ., Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει με πνεύμα συνεννόησης, σύνθεσης, και συναίνεσης, λαμβάνοντας υπόψη την βούληση των τοπικών κοινωνιών.
Φαίνεται πως η αναγκαιότητα της διοικητικής μεταρρύθμισης συγκεντρώνειευρύτερες συναινέσεις.
Αυτή όμως η συναίνεση θα πρέπει να συνδυαστεί και με την απαραίτητη πολιτική αποφασιστικότητα, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συνέχεια της χώρας.>>