Χαιρετισμός στην Εκδήλωση για τη Δια Βίου Εκπαίδευση

Χαιρετισμός στην Εκδήλωση για τη Δια Βίου Εκπαίδευση

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές της αποψινής εκδήλωσης για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση που μου έκαναν να συμμετάσχω και να την χαιρετήσω.
 
Φίλες και φίλοι,
Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικές μελέτες συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η εκπαίδευση αποτελεί το βασικό μηχανισμό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Του πιο πολύτιμου πόρου στη νέα οικονομία και κοινωνία της γνώσης η οποία διαμορφώνεται.
Έχει αποδειχθεί ότι οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι κοινωνικές, υπό την προϋπόθεση της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων, έχουν καλές αποδοτικότητες.
Ως εκ τούτου ορθώς η κυβέρνηση έχει αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην ποσότητα και την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Ορθώς έχει αποδώσει υψηλή προτεραιότητα στην ανασυγκρότηση του συστήματος της τυπικής εκπαίδευσης και στη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία 4 χρόνια, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με σχέδιοκαι αποφασιστικότητα, έχει συγκροτήσει ένα πλήρες σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη τη χώρα.
Έχει ιδρύσει και λειτουργήσει δομές δια βίου μάθησης σε όλους τους Νομούς.
Και στο Νομό Φθιώτιδας.
Δομές οι οποίες εξαπλώνουν τη δράση τους σε όλη την έκταση του Νομού μας διαχέοντας σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες.
Δομές οι οποίες αποφέρουν επωφελή αποτελέσματα για τους πολίτες και το Νομό μας.
 
Με αυτές τις λίγες σκέψεις, θα ήθελα να συγχαρώ τη Συντονιστική Επιτροπή των Δομών και των Αυτόνομων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Νομού μας για την πρωτοβουλία που ανέλαβε σήμερα να παρουσιάσει τις δράσεις και να απονήμει τα πιστοποιητικά σε συμπατριώτες μας που αποφοίτησαν από τα εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν.
Συμπατριώτες μας στους οποίους αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια διότι είχαν τη θέληση να συμμετάσχουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη σχετική διαδικασία.