Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Αναθεώρηση του Συντάγματος»

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Αναθεώρηση του Συντάγματος»

Διεξάγεται και ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες στην Ολομέλεια η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Της 3ης αναθεώρησης του Συντάγματος του 1975.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος συνιστά κορυφαία πολιτική διαδικασία.

Είναι το σοβαρότερο – μετά το συντακτικό – πολιτικό έργο στη δημοκρατία.

Αποτελεί ύψιστη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Ενσωματώνει συλλογικές επιδιώξεις, κοινωνικά οράματα, εθνικούς στόχους. Απαιτεί διάλογο, συνεννόηση, συναίνεση, σύνθεση.

Αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία.

Πρόκληση που αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

Πρόκληση στην οποία δεν συμμετέχει το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Δυστυχώς, η αποχώρηση, η άτακτη φυγή από τη διαδικασία, αποτελεί μη υπεύθυνη στάση που τραυματίζει την αναθεωρητική διαδικασία.

Η απουσία από τη διαδικασία αποτελεί στάση αμηχανίας.

Κίνηση αδυναμίας και σύγχυσης.

Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επιβεβαιώνει, και σε αυτή την περίπτωση, την κρίση ταυτότητας και στρατηγικής που διέρχεται.

Η αλληλουχία των γεγονότων και η μετατόπιση από την αρχική δημιουργική συμμετοχή στη στείρα άρνηση δεν αφήνουν περιθώρια άλλων ερμηνειών.

Η ανάπτυξη μεθοδεύσεων που υπονομεύουν την αναθεωρητική διαδικασία,

η κατασκευή προσχημάτων που υπαγορεύονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες και αδυναμίες,

και η διατύπωση διακηρύξεων που εκφράζουν αντιδραστικές αντιλήψεις

συνιστούν έκφραση ανευθυνότητας.

Αποτελούν δείγμα αναχρονισμού και πολιτικής υποκρισίας.

Η σημερινή Βουλή όμως είναι Αναθεωρητική.

Υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Σε αντιδιαστολή με το περιβάλλον που επιθυμεί να διαμορφώσει το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις προσέρχονται στη συζήτηση με τη σοβαρότητα που επιβάλλει ο σεβασμός στους θεσμούς και στους πολίτες.

Αυτή είναι η συνταγματική τάξη, αυτή είναι η απόφαση των πολιτών, αυτή είναι η υποχρέωση όλων των πολιτικών δυνάμεων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νομικός κανόνας της πολιτείας.

Κανόνας ο οποίος καθορίζει τη μορφή του πολιτεύματος.

Θέτει τις αρχές λειτουργίας των σημαντικότερων οργάνων της πολιτείας.

Οριοθετεί τις σχέσεις της πολιτειακής εξουσίας με τους πολίτες.

Το Σύνταγμα του 1975 εξασφάλισε στη χώρα μας την πολιτική ομαλότητα και την αδιάλειπτη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Με το Σύνταγμα αυτό ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέτυχε την πολιτική ανασυγκρότηση της χώρας και την επανένταξή της στη χορεία των σύγχρονων ευρωπαϊκών δημοκρατιών.

Μέσα από τα άρθρα του διατυπώνεται η μεταπολεμική ευρωπαϊκή αντίληψη για τη δημοκρατία, το κράτος, τις ατομικές ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Οι δύο αναθεωρήσεις του Συντάγματος που ακολούθησαν, χωρίς να μεταβάλλουν τον πυρήνα του, πρόσθεσαν σημαντικά στοιχεία και διαμόρφωσαν τον ισχύοντα συνταγματικό χάρτη της χώρας.

Όλοι, ωστόσο, συμφωνούμε ότι, αφενός, δεν προχώρησαν ορισμένες, θεσμικά και λειτουργικά, απαραίτητες αλλαγές και, αφετέρου, δεν ανταποκρίθηκαν στο σκοπό τους, κάποιες από εκείνες που προωθήθηκαν.

Οι όποιες συνεπώς δυσλειτουργίες έχουν παρατηρηθεί από την εφαρμογή του Συντάγματος, οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον, η ανάγκη αναβάθμισης των σχέσεων κράτους – κοινωνίας – πολιτών και προώθησης των δομικών αλλαγών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υπαγορεύουν την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύμφωνα μάλιστα και με το Άρθρο 28 της Γαλλικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη της 24ης Ιουνίου 1973 «ένας λαός έχει πάντοτε το δικαίωμα να αναθεωρεί, να μεταρρυθμίζει και να αλλάζει το Σύνταγμά του. Μια γενιά δεν μπορεί να υποτάσσει στους νόμους της τις μέλλουσες γενιές».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Κώστας Καραμανλής εκφράζοντας τη βούληση της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού χάρτη, οριοθέτησε, πριν από περίπου 2 χρόνια, το εύρος και το βάθος της αναθεωρητικής παρέμβασης και δρομολόγησε τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη αναθεωρητική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης αναδεικνύει ώριμα και καθολικά αιτήματα της κοινωνίας.

Ανταποκρίνεται σε βασικές ανάγκες της νέας εποχής.

Υποδεικνύει συγκεκριμένους άξονες δράσης.

Βασικοί στόχοι των προτεινόμενων θεσμικών μεταρρυθμίσων σε συνταγματικό επίπεδο, τους οποίους με τόλμη, αποφασιστικότητα και συνέπεια υποστηρίζουμε και διεκδικούμε, είναι:

1.        Η ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης με την παροχή δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κάτω από τον άμεσο και αυστηρό έλεγχο του Κράτους, και η ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες της, με διαρκή αξιολόγηση του έργου όλου του διδακτικού προσωπικού και όλων των φορέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2.        Η διασφάλιση και εμπέδωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

3.        Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η διασφάλιση των όρων και των προϋποθέσεων αειφόρου ανάπτυξης.

4.        Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους, στην υπηρεσία του πολίτη.

5.        Η ενδυνάμωση των θεσμών, που αφορούν στην εμπέδωση της διαφάνειας τόσο στο δημόσιο βίο, όσο και στο δημόσιο τομέα.

6.        Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των κομμάτων απέναντι σε κάθε λογής οικονομικά συμφέροντα.

7.        Ο επανακαθορισμός ζητημάτων που αφορούν στη Βουλή και γενικότερα στους Βουλευτές, με την κατοχύρωση, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του βουλευτή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της χώρας αντιμετωπίζει τις βασικές ανάγκες της νέας εποχής.

Τώρα είναι η ώρα να ανταποκριθούμε με επάρκεια στα καθολικά αιτήματα και διεκδικήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.