Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για...

Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις»

Με το υποβαλλόμενο, σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τα συνταξιοδοτικά θέματα που θα ανακύψουν από την πρόωρη αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κάνουν χρήση των Διατάξεων του Νόμου 3630/2008 περί «Αποχώρησης από τη λειτουργία δικαστικών λειτουργών». Το παρόν σχέδιο νόμου, ως συνέχεια του Νόμου 3630/2008, αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.
Το παρόν νομοσχέδιο προβλέπει επίσης το μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και απασχολείται σε ιδιαίτερα βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. Ικανοποιείται ένα ακόμη αίτημα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Ένα αίτημα που, και αυτό, επί χρόνια, παρέμενε σε εκκρεμότητα.
Στο παρόν σχέδιο νόμου επίσης ρυθμίζεται το θέμα 4.500 αγωγών περίπου, οι οποίες έχουν κατατεθεί από δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, και παραμένουν εκκρεμείς. Αντικείμενο των αγωγών είναι η βελτίωση των αποδοχών ή της σύνταξής τους.
Επίσης, με ρύθμιση του παρόντος σχεδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) να επιχορηγεί φορείς που εκτελούν προγράμματα αποκατάστασης ζημιών.
Ακόμη, στο παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζεται η λειτουργία των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Με τις διατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου προωθείται η υπαγωγή εργαζομένων, που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός πενταετίας, σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα μετατάξεων του πλεονάζοντος προσωπικού.
Το παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διάταξη που ρυθμίζει την επικείμενη εισαγωγή, και στη χώρα μας, του νέου ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET2.
Επίσης, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διάταξη η οποία καταδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης, και η οποία χορηγεί σε πρώην εργαζόμενους/ες στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις της Νάουσας και τις θυγατρικές εταιρείες των Κλωστηρίων Ναούσης, ΟΤΤΟ Έβρος και Κλωστήρια Πέλλας που έχουν απολυθεί, καθώς και σε όσους θα απολυθούν από τις ανωτέρω επιχειρήσεις μέχρι 31/12/2008 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τη δυνατότητα μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης.