Δευτερολογία – Συζήτηση Άρθρων «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία...

Δευτερολογία – Συζήτηση Άρθρων «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς»

Θα ήθελα, πριν τοποθετηθώ επί των άρθρων του νομοσχεδίου και των τροπολογιών αυτού, να καταθέσω κάποιες παρατηρήσεις επί της συζήτησης που έχει ήδη προηγηθεί στην Επιτροπή μας.

1η Παρατήρηση: Το παρόν σχέδιο νόμου, όπως και ο Νόμος 3630/2008, απαντά σε ένα χρόνιο αίτημα τόσο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων όσο και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Μάλιστα η Ένωση Εισαγγελέων είχε ασκήσει κριτική στην Κυβέρνηση γιατί καθυστέρησε την κατάθεση του νομοσχεδίου για την αποχώρηση από τη λειτουργία δικαστικών λειτουργών.

2η Παρατήρηση: Το παρόν σχέδιο νόμου, το οποίο ρυθμίζει δημοσιονομικά και συνταξιοδοτικά αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο Νόμο 3630/2008, κατατίθεται μόλις 2 μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου.

Η δέσμευση της Κυβέρνησης για την άμεση κατάθεση και συζήτηση του Νομοσχεδίου έγινε πράξη, παρά τις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νόμου 3630/2008.

3η Παρατήρηση: Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελείται από παρεμφερείς διατάξεις με το Νόμο 1391/1983, όταν και έγινε η τελευταία νομοθετική προσπάθεια εθελούσιας εξόδου δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Περιλαμβάνει αντίστοιχα κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα και αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

4η Παρατήρηση: Σε κάποιες εισηγήσεις της συζήτησης που προηγήθηκε επί της αρχής του νομοσχεδίου χρησιμοποιήθηκαν ακραίες, εκτιμώ, εκφράσεις, όπως:

«Εκκαθαρίσεις και διώξεις δικαστών, με προσωπικά ή κομματικά κριτήρια»

«Αυθαιρεσία της Κυβέρνησης»

«Πλήρης κομματισμός στη δημόσια διοίκηση»

«Παρεμβάσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης»

«Εύνοιες και μεροληπτικές συμπεριφορές μέσα στο Δικαστικό Σώμα»

Νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αδικείτε την Κυβέρνηση.

Αν δείτε το Νόμο 1390/1983 θα παρατηρήσετε ότι είναι σχεδόν πανομοιότυπος, και όπου διαφέρει, διαφοροποιείται επί το αυστηρότερο.

Συνεπώς δεν θεωρώ ότι ο Νόμος που ψηφίστηκε πριν 25 χρόνια είχε ως στόχο αντίστοιχες, τότε, κομματικές εκκαθαρίσεις.

5η Παρατήρηση: Επί της αρχής της τροπολογίας-προσθήκης για το μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από καμία πτέρυγα της Βουλής, με εξαίρεση αιτιάσεις περί της φιλοσοφίας ένταξης αυτών των κλάδων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, και των γενικότερων ενστάσεων για το ασφαλιστικό καθεστώς αυτών.

Πρόκειται συνεπώς για μία θετική διάταξη που ικανοποιεί χρόνιο αίτημα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

6η Παρατήρηση: Με βάση τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 2004, όπου το κυρίαρχο πνεύμα ήταν οι ανοικτές και ελεύθερες αγορές, διαμορφώθηκε μια νέα κατάσταση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να εναρμονισθεί.

Η τελευταία έθεσε ως βασικό στόχο της στρατηγικής της τη συρρίκνωση της παραγωγής ευρωπαϊκής ζάχαρης.

Παρά τη σθεναρή αντίδραση μιας ομάδας χωρών (Πολωνία και Λετονία), και, ιδιαίτερα, του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυριάρχησε τελικά η άποψη ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν μια σκληρή αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς της ζάχαρης.

Αυτή η σθεναρή αντίδραση είχε ως θετικό αποτέλεσμα για τη χώρα να αυξηθεί η αποζημίωση για τους αγρότες που απέσυραν ποσοστώσεις, μάλιστα οι αποσύρσεις έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη των αγροτών.

Έτσι από 87,66 ευρώ ανά στρέμμα, η αποζημίωση ανήλθε στα 254 ευρώ ανά στρέμμα.

Το ποσόν σχεδόν τριπλασιάστηκε!

Αυτή η τροπολογία χαιρετίστηκε από τους τευτλοπαραγωγούς που απέσυραν ποσόστωση στη χώρα μας.

Είναι συνεπώς εσφαλμένη η προσέγγιση ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για τα συμφέροντα της χώρας.

7η Παρατήρηση: Σύμφωνα και με τους εργαζόμενους στην ΕΒΖ: «Οι εργαζόμενοι βρισκόμαστε μπροστά στις επιπτώσεις και στις δυσμενείς συνέπειες των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Ζάχαρης.»

Είναι εσφαλμένη συνεπώς η προσέγγιση ότι φταίει η Διοίκηση της εταιρείας για τις εξελίξεις στην επιχείρηση.

8η Παρατήρηση: Ο εισηγητής της Μειοψηφίας ανέφερε ότι η «Κυβέρνηση το 2004 παρέλαβε μια κερδοφόρα εταιρεία, μια επιχείρηση που είχε πραγματικά ένα πολύ ευνοϊκό μέλλον».

Καταθέτω στα πρακτικά την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 1/7/2002 – 30/6/2004. τα κέρδη προ φόρων μειώνονται δραματικά. Απορώ πως αντιλαμβάνεστε την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

(Βλέπετε συνημμένο έγγραφο)

Όσο για το σήμερα με το τότε, δεν είναι εφικτή η σύγκριση αφού τότε τα αποτελέσματα δημοσιεύονταν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ενώ σήμερα υιοθετούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Σε κάθε περίπτωση, η μείωση της παραγωγής και αντίστοιχα η μείωση του κύκλου εργασιών τα τελευταία 2 χρόνια οφείλεται κυρίως στη λειτουργία των τριών μόνο εργοστασίων της εταιρείας λόγω της υλοποίησης της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί απόσυρσης του 50,01% της ποσόστωσης ζάχαρης, με την υποχρέωση της μετατροπής των εγκαταστάσεων παραγωγής των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής προϊόντων μη υπαγόμενων στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τη ζάχαρη.

9η Παρατήρηση: Βασικοί στόχοι της προπολογίας – προσθήκης είναι:

1ος: Η συνέχιση της καλλιέργειας τεύτλου στην Ελλάδα, αφού θα απαιτηθούν μεγάλες εγχώριες ποσότητες στα εν λόγω εργοστάσια.

2ος: Η ενίσχυση της βιομηχανοποιημένης γεωργίας και του οικονομικού ιστού των ευρύτερων περιοχών Θράκης και Θεσσαλίας.

3ος: Η αναδιάρθρωση της παραγωγής ζάχαρης, ώστε η εταιρεία, κάτω από τις νέες συνθήκες κατάργησης οποιασδήποτε προστασίας της τιμής της ζάχαρης, να είναι βιώσιμη. Σχετική μελέτη γερμανικού μελετητικού οίκου συγκλίνει σε αυτή την εκτίμηση (IPRO Γερμανίας).

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το υποβαλλόμενο, υπό συζήτηση, σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τα συνταξιοδοτικά θέματα που θα ανακύψουν από την πρόωρη, εθελούσια, αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κάνουν χρήση των Διατάξεων του Νόμου 3630/2008 περί «Αποχώρησης από τη λειτουργία δικαστικών λειτουργών».

Στο Άρθρο 1 του σχεδίου νόμου αναγνωρίζεται δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο στους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 13 χρόνια πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας και θα εξέλθουν από την Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή των Διατάξεων του Νόμου 3630/2008.

Η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία αυτών των δικαστικών λειτουργών προσαυξάνεται με 5, 6 ή 7 έτη πλασματικής υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι τη συμπλήρωση 33 ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Ορίζεται επίσης ότι σε όσους από τους παραπάνω δικαστικούς λειτουργούς απονέμεται ο επόμενος βαθμός, για τον υπολογισμό της σύνταξής τους λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του βαθμού αυτού.

Στο Άρθρο 2 αναγνωρίζεται στους ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς δικαίωμα σύνταξης από το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς και εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ασχέτως χρόνου ασφάλισής τους στα Ταμεία αυτά.

Δεν δικαιούνται σύνταξης από το Ταμείο Νομικών, όσοι διορίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικηγόροι, οπότε δικαιούνται να συνεχίσουν την την ασφάλισή τους στο Ταμείο στην Α’ Τάξη των αμίσθων.

Για τον καθορισμό της σύνταξης από το Ταμείο Νομικών παρέχεται προσαύξηση κατά 10 έτη επιπλέον των όσων δικαιούνται ο καθένας να αναγνωρίσει, με τον περιορισμό ο συνολικός χρόνος ασφάλισής τους, πραγματικής και αναγνωριζόμενης, να μην υπερβαίνει τα 40 έτη.

Η σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και το εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισής τους στο αντίστοιχο Ταμείο και με την ίδια κλιμάκωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εξαγορά του πρόσθετου χρόνου ασφάλισης γίνεται με την καταβολή σε κάθε Ταμείο του συνόλου των εισφορών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις σχετικές διατάξεις που αναλογούν στον προστιθέμενο χρόνο και με τον όρο της λήξης της ασφάλισης στα Ταμεία αυτά.

Στο Άρθρο 3 προβλέπεται για τους δικαστικούς λειτουργούς η αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου προϋπηρεσίας τους μέχρι 3 ετών ως δικηγόρων.

Σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση «οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού κρίθηκαν επιβεβλημένες γιατί:

α. η θέσπιση υψηλών ορίων ηλικίας εισόδου στο δικαστικό σώμα,

β. η υποχρέωση αποχώρησης από αυτό χωρίς να συνδέεται η αποχώρηση με την ύπαρξη ελαχίστου χρόνου προϋπηρεσίας και

γ. η αναγνώριση μόνο ως συντάξιμης της δικηγορικής προϋπηρεσίας που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού και που δεν υπερέβαινε τα 2 έτη ή σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείτο,

λειτουργούν ως αντικίνητρο προσέλκυσης αξιόλογων και έμπειρων δικηγόρων στο δικαστικό σώμα.»

Για να αποφευχθεί η έξοδος μεγάλου αριθμού δικαστικών λειτουργών εξαιτίας αυτής της ρύθμισης:

1ον: Τίθεται ως όρος για την προσμέτρηση της δικηγορικής προϋπηρεσίας ως συντάξιμης, ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και 20ετή τουλάχιστον δικαστική υπηρεσία.

2ον: Κατά την πρώτη τριετία εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, τα έτη της δικηγορικής προϋπηρεσίας που μπορούν να αναγνωρισθούν ανέρχονται σε 1 για το 1ο έτος και σε 2 για το 2ο έτος.

Για τη συμπλήρωση της τριετίας αυτής συμπεριλαμβάνεται και αφαιρείται ο τυχόν χρόνος προσόντος διορισμού τους, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας των δικαστών ως ασκούμενων δικηγόρων.

Για τους δικαστικούς λειτουργούς που θα αναγνωρίσουν δικηγορική προϋπηρεσία θα αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους, αν μετά την έξοδό τους από την Υπηρεσία διορισθούν δικηγόροι και για όσο διάστημα ασκούν το δικηγορικό λειτούργημα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το σχέδιο νόμου συνοδεύεται και από 4 τροπολογίες – προσθήκες:

1η Τροπολογία – Προσθήκη

Με την τροπολογία αυτή ρυθμίζεται το θέμα της εκκρεμότητας 4.500 αγωγών περίπου, οι οποίες έχουν κατατεθεί από δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, και παραμένουν εκκρεμείς.

Αντικείμενο των αγωγών είναι η βελτίωση των αποδοχών ή της σύνταξής τους.

Προτείνεται η αρχειοθέτηση των αγωγών αυτών για όσους έχουν παραιτηθεί των σχετικών αξιώσεών τους.

Με τη ρύθμιση αυτή θα αποδεσμευτούν τα πινάκια του Ειδικού Δικαστηρίου, έτσι ώστε να μπορέσει να εκδικάσει το Δικαστήριο άλλες εκκρεμείς υποθέσεις της δικαιοδοσίας του.

2η Τροπολογία – Προσθήκη

Με την τροπολογία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών να επιχορηγεί φορείς που εκτελούν προγράμματα αποκατάστασης ζημιών.

Δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης από το Ταμείο Υπουργείων, Περιφερειών, Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου Βαθμού, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για την αποκατάσταση ζημιών και την ενίσχυση πληγόμενων από κάθε είδους φυσικές καταστροφές ή ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καταθέσει υπό όρους δωρεές στο λογαριασμό του Ταμείου, απευθείας διάθεσης των ποσών της δωρεάς στους δικαιούχους για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων αποκατάστασης.

Με αυτή την τροπολογία απλουστεύονται οι διαδικασίες και υλοποιούνται ταχύτερα οι στόχοι του Ταμείου.

3η Τροπολογία – Προσθήκη

Με τις διατάξεις αυτής της προσθήκης – τροπολογίας προβλέπεται ότι το μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και απασχολείται σε ιδιαίτερα βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 53ου για τις γυναίκες.

Οι κατηγορίες των υπαλλήλων που υπάγονται στο προαναφερόμενο καθεστώς είναι διευρυμένες σε σχέση με αυτές των διατάξεων του Νόμου 2703/1999.

Σύμφωνα με την 1η Παράγραφο, περιλαμβάνεται το προσωπικό το οποίο απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών καθώς και οι οδοκαθαριστές, εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών και οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η ανωτέρω ρύθμιση είναι να έχουν συμπληρώσει οι υπάλληλοι αυτοί 15 συντάξιμα έτη, από τα οποία 12 έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές, εκ των οποίων τα 3 από τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

Σύμφωνα με την 3η Παράγραφο της Τροπολογίας, το προσωπικό αυτό, μετά τη συμπλήρωση 5 ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα επαγγέλματα λαμβάνει 1 μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση 10 ετών 1 ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο, και με τη συμπλήρωση 15 ετών 1 ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.

4η Τροπολογία – Προσθήκη

Η τροπολογία αυτή αφορά τη λειτουργία των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ Α.Ε.).

Στο 1ο Άρθρο προβλέπεται η μετατροπή των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης (βιοαιθανόλης), με βάση και το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 320/2006.

Η φορολογική ζημία της ΕΒΖ ΑΕ που υφίσταται κατά την ημερομηνία απόσχισης του κλάδου παραμένει σε αυτή, ενώ επιχορηγήσεις και αφορολόγητα αποθεματικά δύναται να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία και δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς.

Με τις διατάξεις του 2ου Άρθρου εν λόγω τροπολογίας προωθείται η υπαγωγή εργαζομένων, που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός πενταετίας, σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας.

Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται οι μισθωτοί.

Παράλληλα, στο 3ο Άρθρο της Τροπολογίας – Προσθήκης προβλέπεται το τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο και πλεονάζει με βάση την αναδιάρθρωση της εταιρείας να δύναται να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, αποκλειστικά στις Περιφέρειες, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Κύριε Υπουργέ:

1. Προτείνεται η ένταξη στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας να ξεκινάει από 1.6.2008 (αντί για 1.4.2008), και να περιλαμβάνει την περίοδο μέχρι 30.6.2013 (αντί για 31.3.2013).

2. Προτείνεται οι μετατάξεις να μπορούν να πραγματοποιούνται σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως προβλέπεται και για το προσωπικό της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ.

3. Προτείνεται να υπάρξει προτεραιότητα για τους εργαζόμενους στα ζαχαρουργεία Λάρισας και Ξάνθης, σύμφωνα και με τα πρακτικά της Συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση προγράμματος στήριξης των εργαζόμενων (11.07.2007).