Απογευματινή: Οι προεκλογικές δεσμεύσεις υλοποιούνται…

Απογευματινή: Οι προεκλογικές δεσμεύσεις υλοποιούνται…

Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ανέδειξε, για μία ακόμη φορά, την κρίση ταυτότητας και στρατηγικής που διέρχεται το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αποτέλεσε πρόταση αδυναμίας και σύγχυσης, κίνηση καταφανούς πολιτικής σκοπιμότητας. Απεδείχθη έτσι ότι «η πολιτική πενία τέχνας κατεργάζεται».

Στη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας, οι τοποθετήσεις πολλών βουλευτών της Αντιπολίτευσης χαρακτηρίζονταν από έναν άκαμπτο δογματισμό. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε πρωτοφανής διαγκωνισμός λαϊκισμού, εκφράσθηκαν ισοπεδωτικοί χαρακτηρισμοί, ακούστηκαν ανακρίβειες και διατυπώθηκαν, με ευκολία, γενικολογίες, αοριστολογίες και απλουστεύσεις.

Σε αντιδιαστολή με το περιβάλλον που προσπάθησαν να διαμορφώσουν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προσήλθε στη συζήτηση με τη σοβαρότητα που επιβάλλει ο σεβασμός στους θεσμούς και στους πολίτες. Αξιοποίησε το κοινοβουλευτικό βήμα προκειμένου να ξεδιπλώσει πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής και να παρουσιάσει το μεταρρυθμιστικό της έργο.

Ήδη, από το 1ο εξάμηνο της νέας διακυβέρνησης της Ν.Δ. αναλήφθηκαν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και υλοποιήθηκαν προεκλογικές δεσμεύσεις.

Ενδεικτικά:

1ον: Με τους Νόμους 3610/2007 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 3634/2008 για την απλοποίηση του συστήματος φορολόγησης ακίνητης περιουσίας και για την αναμόρφωση του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων συνεχίσθηκε η φορολογική μεταρρύθμιση.

2ον: Διανεμήθηκε σημαντικό κοινωνικό μέρισμα. Αυξήθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.ΑΣ.), ενισχύθηκαν οι συντάξεις του ΟΓΑ, αυξήθηκε το κατώτατο επίδομα ανεργίας, χορηγήθηκε το πολυτεκνικό επίδομα και στις τρίτεκνες οικογένειες. Παράλληλα, με το Νόμο 3631/2008 συστήνεται το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Η δημιουργία του ενδυναμώνει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας και αποτελεί την πρώτη παρέμβαση εισοδηματικής ενίσχυσης ατόμου ή νοικοκυριού με αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό όριο της φτώχειας.

3ον: Με το Νόμο 3614/2007 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, εγκαίρως, και προθύστερα από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, προγραμματίζεται η πλήρης απορρόφηση και η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων.

4ον: Συνεχίζεται και εντείνεται η πολιτική των δομικών αλλαγών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση:

Α. Η κυβέρνηση προχώρησε, με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και ρεαλισμό, στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος. Αναμόρφωση απαραίτητη, επιτακτικά αναγκαία, κοινωνικά επιβεβλημένη. Κεντρικοί στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός ορθολογικού, δίκαιου και μακροχρόνια βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος, και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης των γενεών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Β. Εφαρμόζεται, με σεβασμό στην αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων, ο Νόμος-Πλαίσιο, ολοκληρώνεται η διαβούλευση και προχωρά για ψήφιση το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, έχει ήδη αποσταλλεί στα Πανεπιστήμια το πρότυπο υπόδειγμα τετραετούς οικονομικού προγραμματισμού.

Γ. Η κυβέρνηση προχώρησε στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου έρευνας και τεχνολογίας. Ο Νόμος 3653/2008 αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστημονικής, βασικής και εφαρμοσμένης, έρευνας και της τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δ. Δημιουργούνται σύγχρονες και ασφαλέστερες υποδομές, προχωρούν οι δρόμοι ανάπτυξης, κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης των εμπορευματικών σταθμών των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.  

«Τώρα είναι η ώρα ευθύνης για όλους μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει προ πολλού αναλάβει τις δικές της. Προωθεί τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Με στρατηγικό στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των αιτημάτων της κοινωνίας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Καιρός όμως να αναλάβει και η Αντιπολίτευση τις δικές της ευθύνες!