Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή

Η 15η Μαρτίου, είναι ημέρα με συμβολικό χαρακτήρα. Έχει καθιερωθεί, προκειμένου να αναδείξει ένα καθολικό αίτημα των σύγχρoνων κοινωνιών σε όλον τον κόσμο. Είναι ημέρα αφιερωμένη στον καταναλωτή και τα δικαιώματά του. Δικαιώματα όπως:
  1. Ικανοποίηση των βασικών αναγκών.
  2. Ασφάλεια.
  3. Πληροφόρηση.
  4. Δυνατότητα επιλογής.
 
Δικαιώματα που παραμένουν επίκαιρα, και περιγράφουν τις υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι στον πολίτη-καταναλωτή. Παράλληλα αποτελούν πυξίδα δράσης μιας ευνομούμενης πολιτείας που σέβεται τον πολίτη-καταναλωτή, με στόχο την προστασία του, αλλά και την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για αυτόν.
 
Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη μια κοινή ενεργοποίηση και δράση μεταξύ πολιτείας και καταναλωτή με έναν και μόνο σκοπό: Την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του πολίτη-καταναλωτή.
 
Η Ελληνική πολιτεία διαθέτει, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Απαιτείται όμως, και η συμβολή του πολίτη-καταναλωτή. Πιστεύουμε, πως ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι ο καταλύτης για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.
 
Εφαρμόζουμε λοιπόν ένα πλαίσιο δράσης που σκιαγραφείται από τις λέξεις: ενημέρωση, ασφάλεια, ανταγωνισμός, έλεγχος, καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης με στόχο όχι μόνο τη βελτίωση των συνθηκών που βιώνει καθημερινά ο πολίτης, αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας μας σε όρους ποιότητας και ανταγωνιστικότητας.  Θέλουμε ο στόχος αυτός να αποτελέσει τη βάση μιας ευρείας συναίνεσης, μεταξύ κράτους, πολιτικών δυνάμεων, φορέων της αγοράς και του καταναλωτικού κινήματος, και να αποτελέσει την εγγύηση μιας πιο δίκαιης αγοράς για τον πολίτη-καταναλωτή.