Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

agrotisa[1]Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
Ημέρα τιμής για την πολύπλευρη και σημαντική προσφορά της στην ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας.
Η Βουλή των Ελλήνων αφιέρωσε εφέτος την ημέρα αυτή στην Ελληνίδα αγρότισσα.
Τιμούμε με αυτόν τον τρόπο τη διαχρονική συμμετοχή και συμβολή της Ελληνίδας αγρότισσας στους μεγάλους κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες, στην εθνική παράδοση, στην πρόοδο της πατρίδας.
Η Ελληνική κοινωνία, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, πέρασε σε μιαπερίοδο που απαιτούσε τόλμη, διορατικότητα και προσαρμογές. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της εποχής εκείνης, ήταν και η θέση της Ελληνίδας στην κοινωνία. Ήταν οι διεκδικήσεις της για ισονομία, ισοτιμία και συμμετοχή. Στο Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώθηκε ρητά η αρχή της ισότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ανάμεσα σ’ όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Τότε, αυτό αποτέλεσε μια πραγματική κατάκτηση. Ήταν ζήτημα δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ισοπολιτείας.
Στα χρόνια που πέρασαν καταφέραμε πολλά. Η Ελληνίδα γυναίκα, η Ελληνίδα αγρότισσα κατακτά, στην πράξη, τη θέση που της αξίζει. Κερδίζει επάξια το ρόλο που δικαιούται. Το ρόλο της στην κοινωνία, στις επαγγελματικές ευκαιρίες, στα επιστημονικά επιτεύγματα, στο δημόσιο βίο.
Η σύγχρονη Ελληνίδα αγρότισσα, πέρα από τη συμμετοχή της στις καθαρά αγροτικές εργασίες, αποκτά ρόλους που, πριν χρόνια, φαίνονταν αδιανόητο να έχει. Αναπτύσσει την προσωπικότητά της αυτόνομα, εργάζεται μέσα, αλλά και έξω από το σπίτι, στο χωράφι, αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνεισφέρει στο οικογενειακό εισόδημα, αποκτά οικονομική αυτοτέλεια, ιδρύει συνεταιρισμούς και μετέχει ενεργά στα κοινά.
Η Ελληνίδα γυναίκα, η Ελληνίδα αγρότισσα παραμένει, ταυτόχρονα, το κεντρικό πρόσωπο, το θεμέλιο, η ψυχή της οικογένειας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Γιατί η οικογένεια ήταν και είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Είναι θεσμός που αφορά την ίδια τη ζωή και την ποιότητά της. Θεσμός στον οποίο αναπτύσσονται θεμελιώδεις αξίες, όπως η συνεργασία, η κατανόηση, η αλληλεγγύη, η αγάπη.
Για όλους αυτούς τους λόγους αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω το σεβασμό που τρέφω στην Ελληνίδα γυναίκα, στην Ελληνίδα αγρότισσα.
Για την διαχρονική προσφορά της την τιμώ και την ευχαριστώ.