Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στην Πρόταση Δυσπιστίας του ΠΑΣΟΚ

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στην Πρόταση Δυσπιστίας του ΠΑΣΟΚ

Η πρόταση δυσπιστίας  που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης αναδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την κρίση ταυτότητας και στρατηγικής που διέρχεται το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Επιβεβαιώνει την απουσία πολιτικού στίγματος.

Αποτελεί πρόταση αμηχανίας και αντίδρασης.

Κίνηση αδυναμίας και σύγχυσης.

Πρωτοβουλία εντυπώσεων και καταφανούς πολιτικής σκοπιμότητας, προκειμένου να καταδείξει ότι είναι, ακόμη, Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Άραγε, τί ουσιαστικό νόημα μπορεί να έχει μία πρόταση δυσπιστίας όταν κατά την διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, σε 4 διαδοχικές ονομαστικές ψηφοφορίες, το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. υπερψήφισε επί της αρχής και επί των άρθρων το ασφαλιστικό νομοσχέδιο;

Απλά αποδεικνύεται ότι «η πολιτική πενία τέχνας κατεργάζεται».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στη συζήτηση που έχει ήδη προηγηθεί επί της πρότασης δυσπιστίας, οι τοποθετήσεις πολλών βουλευτών της Αντιπολίτευσης χαρακτηρίζονται από έναν άκαμπτο δογματισμό.

Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται πρωτοφανής διαγκωνισμός λαϊκισμού.

Απουσιάζει το μέτρο.

Κυριαρχεί ο μηδενισμός.

Εκφράζονται αφορισμοί και ισοπεδωτικοί χαρακτηρισμοί.

Ακούγονται ανακρίβειες.

Διατυπώνονται, με ευκολία, γενικολογίες, αοριστολογίες και απλουστεύσεις.

Σε αντιδιαστολή με το περιβάλλον που επιθυμούν να διαμορφώσουν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προσέρχεται στη συζήτηση με τη σοβαρότητα που επιβάλλει ο σεβασμός στους θεσμούς και στους πολίτες.

Αξιοποιεί το κοινοβουλευτικό βήμα προκειμένου να παρουσιάσει, για μια ακόμα φορά, διεξοδικά, τις πρωτοβουλίες της.

Να αναδείξει την υλοποίηση των δεσμεύσεων της.

Να προβάλλει το μεταρρυθμιστικό της έργο.

Να ξεδιπλώσει πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής.

Να αναπτύξει το σχέδιό της.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., από το 2004, εφαρμόζει μια συγκροτημένη πολιτική.

Μια πολιτική ισορροπημένου μίγματος.

Μια πολιτική νοικοκυρέματος των δημόσιων οικονομικών και στοχευμένων μεταρρυθμίσεων στο σύνολο της οικονομίας.

Η πολιτική αυτή αποδίδει.

Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα.

Επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, ενισχύεται η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.

Η προσπάθεια και τα αποτελέσματα αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

Αναγνωρίσθηκαν και από την ισχυρή κοινωνική πλειοψηφία η οποία πρόσφατα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή, τη στρατηγική και τις πολιτικές του.

Έδωσε ξεκάθαρη και ισχυρή πολιτική εντολή να προχωρήσουν οι δομικές αλλαγές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των πολιτών.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις.

Διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο.

Θέτει στόχους τολμηρούς, αλλά εφικτούς.

Στόχους αναγκαίους, ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ήδη, από το 1ο εξάμηνο της νέας διακυβέρνησης της Ν.Δ. έγιναν πολλά.

Αναλήφθηκαν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Υλοποιήθηκαν προεκλογικές δεσμεύσεις.

Ενδεικτικά:

1ον: Συνεχίσθηκε η φορολογική μεταρρύθμιση.

Στόχος του Νόμου 3610/2007 για την φοροδιαφυγή είναι:

§      η καταπολέμηση του φαινομένου,

§      η αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών και των φορολογικών οργάνων,

§      η εμπέδωση κλίματος διαφάνειας και σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ φορολογουμένων και φορολογούσας αρχής,

§      η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Παράλληλα, με το Νόμο 3634/2008 απλοποιείται και εξορθολογίζεται το σύστημα φορολόγησης ακίνητης περιουσίας και αναμορφώνεται το σύστημα φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων.

2ον: Διανέμεται σημαντικό κοινωνικό μέρισμα.

Με τις αυξημένες δαπάνες και τις πρόσθετες πιστώσεις για την κοινωνική προστασία η κυβέρνηση της Ν.Δ. στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων. Έτσι:

  • αυξήθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.ΑΣ.),
  • ενισχύθηκαν οι συντάξεις του ΟΓΑ,
  • αυξήθηκε το κατώτατο επίδομα ανεργίας,
  • χορηγήθηκε το πολυτεκνικό επίδομα και στις τρίτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα, με το Νόμο 3631/2008 συστήνεται το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.

Η δημιουργία του αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό της φτώχειας.

Στοχεύει στην κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Ενδυναμώνει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας.

Αποτελεί μια πρώτη παρέμβαση εισοδηματικής ενίσχυσης ατόμου ή νοικοκυριού με αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό όριο της φτώχειας.

3ον: Με το Νόμο 3614/2007 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, εγκαίρως, και προθύστερα από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, προγραμματίζεται η αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων.

Στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση και η αποτελεσματική χρήση αυτών.

4ον:Συνεχίζεται και εντείνεται η πολιτική των δομικών αλλαγών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση:

1ον: Η κυβέρνηση προχώρησε στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.

Αναμόρφωση απαραίτητη, επιτακτικά αναγκαία, κοινωνικά επιβεβλημένη.

Η κυβέρνηση τόλμησε!

Πορεύθηκε με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και ρεαλισμό.

Προχώρησε στη μεταρρύθμιση με ουσιαστικό και ήπιο τρόπο.

Χωρίς ανατροπές.

Χωρίς να θίγει ώριμα δικαιώματα και παροχές.

Σε βάθος χρόνου.

Με διατήρηση του δημόσιου, καθολικού, υποχρεωτικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του συστήματος.

Κεντρικοί στόχοι της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος είναι:

  • η δημιουργία ενός ορθολογικού, δίκαιου και μακροχρόνια βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος, και
  • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης των γενεών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

2ον: Προχώρησε στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου έρευνας και τεχνολογίας.

Ο Νόμος 3653/2008 αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα μας.

Φιλοδοξεί να αναβαθμίσει το επίπεδο της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Στοχεύει να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την αριστεία σε επιστήμη και τεχνολογία.

3ον: Εφαρμόζεται, με σεβασμό στην αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων, ο Νόμος-Πλαίσιο,

ολοκληρώνεται η διαβούλευση και προχωρά για ψήφιση το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα,

έχει ήδη αποσταλλεί στα Πανεπιστήμια το πρότυπο υπόδειγμα 4ους οικονομικού προγραμματισμού.

4ον: Δημιουργούνται σύγχρονες και ασφαλέστερες υποδομές. Προχωρούν οι δρόμοι ανάπτυξης.

Με το Νόμο 3621/2007 κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα.

Σταδιακά, παραδίδονται τμήματα από το Πέταλο του Μαλιακού.

Προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή του Ε65 που θα ενώνει τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία.

Κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης των εμπορευματικών σταθμών των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, και αναμένεται

  • να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες υπηρεσίες,
  • να αυξήσει την παραγωγικότητα των λιμένων,
  • να ενισχύσει την οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότησή τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες της δημιουργίας και της ευθύνης, με όνειρο και λογισμό, έχουμε κάνει την επιλογή μας.

Έχουμε επιλέξει τις ξεκάθαρες κουβέντες και τις καθαρές λύσεις.

Λύσεις που απαιτούν πολιτική βούληση.

Λύσεις που επιβάλλουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία.

«Τώρα είναι η ώρα ευθύνης για όλους μας»

ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας.

Αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Ν.Δ., έχει προ πολλού αναλάβει τις δικές της.

Προωθεί τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.

Με στρατηγικό στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των αιτημάτων της κοινωνίας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Καιρός να αναλάβετε κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης και εσείς τις δικές σας ευθύνες!