Κατάθεση Ερώτησης μαζί με άλλους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς το Υπουργείο...

Κατάθεση Ερώτησης μαζί με άλλους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την μείωση των ορίων συνταξιοδότησης των αγροτών.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν και συνυπογράφηκαν και από τον Βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα έχουν ως εξής:

1. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας ασφαλισμένης στον ΟΓΑ σταδιακά από το 65ο έτος στο 60ο, αρχής γενομένης από το 2009 μέχρι το 2017, δηλαδή τα έτη 2009-2010 το όριο στο 64ο έτος, τα έτη 2011-2012 το όριο στο 63ο έτος, τα έτη 2013-2014 το όριο στο 62ο έτος, τα έτη 2015-2016 το όριο στο 61ο έτος και από το 2017 το όριο να είναι το 60ο έτος της ηλικίας της.
Έτσι, με δεδομένο ότι οι αγρότες και οι αγρότισσες από το 1998 πληρώνουν εισφορές για την ένταξη τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, συμπληρώνουν από 12-20 χρόνια καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι με 15 χρόνια κάποια ασφαλισμένη γυναίκα αποκτά «ώριμα» πλέον δικαιώματα πλήρους ασφάλισης, οι γυναίκες αγρότισσες που θα συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος της ηλικίας τους θα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ, ενώ οι αγρότισσες που θα συνταξιοδοτηθούν στο 60ό έτος της ηλικίας τους ,το 2017, θα έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ.
2. Σχετικά με την μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης του άνδρα αγρότη ασφαλισμένου στον ΟΓΑ, αυτή μπορεί να επέλθει σταδιακά από το 65ο έτος της ηλικίας του στο 62ο έτος, ξεκινώντας από το 2009 μέχρι το 2013, δηλαδή τα έτη 2009-2010 το όριο στο 64ο έτος, τα έτη 2011-2012 το όριο στο 63ο έτος, το 2013 στο 62ο έτος.
Θα έχουν συμπληρώσει οι αγρότες αυτοί το 2013,15 χρόνια καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.
3. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης: α) για τις αγρότισσες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ από το 65ο έτος της ηλικίας τους στο 62ο έτος από το 2013, χρονιά κατά την οποία θα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια καταβολής εισφορών και μείωση από το 62ο στο 60ο έτος της ηλικίας από το 2017, έχοντας συμπληρώσει αυτές οι αγρότισσες 20 έτη ασφάλισης στο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. β) για τους αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ , μείωση από το 65ο έτος, στο 62ο έτος το 2015, όταν οι αγρότες θα έχουν συμπληρώσει 17 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης στον ΟΓΑ.
4. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας και του αγρότη από το 65ο έτος στο 62ο αρχής γενομένης από το 2013, όταν θα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.
5. Εάν ισχύσουν για τις εργαζόμενες γυναίκες να συνταξιοδοτούνται στο 55ο έτος της ηλικίας τους με 25 χρόνια ασφάλισης και για τους εργαζόμενους άνδρες να συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος με 35 χρόνια ασφάλισης,τα όρια αυτά θα πρέπει να ισχύσουν και για τους αγρότες και τις αγρότισσες.
Τέλος το όριο των 37 χρόνων ασφάλισης για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας θα πρέπει να ισχύσει και για τους αγρότες και τις αγρότισσες.