Δελτίο Τύπου – από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο...

Δελτίο Τύπου – από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»

Ο τομέας της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση και επιτάχυνση της αειφόρου ανάπτυξης, την τόνωση της απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα υστερεί στους περισσότερους δείκτες που αποτιμούν και αξιολογούν τις επιδόσεις της χώρας στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, παρά τη βελτίωση των σχετικών δεικτών τα τελευταία χρόνια. Το ιστορικό περιορισμένης ερευνητικής και καινοτόμου δράσης στη χώρα σχετίζεται και αντικατοπτρίζει χρόνιες αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες του συστήματος. Και όμως! Η χώρα μας διαθέτει ένα υψηλής ποιότητας ερευνητικό δυναμικό, τόσο στα Πανεπιστήμια όσο και στα ερευνητικά κέντρα. Πρόσφατη έρευνα του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Επιστημονική Πληροφόρηση (Institute for Scientific Information (ISI)), κατατάσσει τη χώρα μας στις 30 πρώτες θέσεις του κόσμου σε ότι αφορά το μέγεθος, τη συχνότητα και την απήχηση της ερευνητικής δραστηριότητας την περίοδο 1996-2006. Συνεπώς δεν μας λείπουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου στελέχη, αλλά το πλαίσιο και το περιβάλλον που θα κάνει τα άτομα πιο παραγωγικά, μέσα σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον. Αυτός είναι και ο θεμελιώδης στόχος του υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα μας.