Αναφορά προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τό Ι.Κ.Α....

Αναφορά προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τό Ι.Κ.Α. Αταλάντης

Με την παρούσα αναφορά σας καταθέτω επιστολή του Σωματείου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αταλάντης και Περιχώρων σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας του Ι.Κ.Α. Αταλάντης.  
 
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.