Αναφορά προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη σύσταση οδοντιατρικής...

Αναφορά προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη σύσταση οδοντιατρικής μονάδας στο ΠΕΚΑ Λαμίας

Σύσταση οδοντιατρικής μονάδας στο ΠΕΚΑ Λαμίας

Με την παρούσα αναφορά σας καταθέτω αλληλογραφία σχετικά με την εγκατάσταση οδοντιατρικής μονάδας στο ΠΕΚΑ Λαμίας που έχει προγραμματισθεί να γίνει το έτος 2008. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του αιτήματος.