Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών και Γονικών Παροχών –...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών και Γονικών Παροχών – Απαλλαγή Πρώτης Κατοικίας – Ενιαίο Ακινήτων – Αντιμετώπιση Λαθρεμπορίου Καυσίμων και Λοιπές Διατάξεις»

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. από το 2004 εφαρμόζει μια συγκροτημένη πολιτική.
Μια πολιτική ισορροπημένου μίγματος με στρατηγικό στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των αιτημάτων της κοινωνίας μας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου βασικός πυλώνας πολιτικής δράσης είναι η φορολογική μεταρρύθμιση.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με κύριους άξονες:  
τη μείωση των φορολογικών συντελεστών,
τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης,
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, και
την αναμόρφωση της φορολογίας κεφαλαίου,
στοχεύει στη δημιουργία ενός απλού, δίκαιου, σύγχρονου, ορθολογικού, λειτουργικού, και αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει την τρίτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
Η πρώτη φάση είχε ως στόχο τη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την εξασφάλιση ενός πιο διαφανούς φορολογικού συστήματος.
Η δεύτερη φάση αφορούσε τη μεταρρύθμιση της φορολογίας φυσικών προσώπων, βάσει της οποίας οι πολίτες πληρώνουν λιγότερους φόρους.
Η παρούσα τρίτη φάση περιλαμβάνει την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της φορολογίας ακινήτων, και την αναμόρφωση του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η ακίνητη περιουσία αποτελεί δείκτη της φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων.
Υπόκειται σε φορολογία σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας είναι η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη φορολογική επιβάρυνσή της.
Πράγματι, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές επιβλήθηκαν διάφοροι φόροι και τέλη, χωρίς καμία μελέτη για τις επιπτώσεις τους στην εθνική οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας.
Έτσι, η ακίνητη περιουσία επιβαρύνεται σήμερα με 30 και πλέον φόρους, οι οποίοι ισχύουν κατά περίπτωση.
Παράλληλα, λόγω του ελλιπούς και παθητικού φοροελεγκτικού μηχανισμού, προκειμένου το κράτος να καταφέρει να εισπράξει μέρος των φόρων στην ακίνητη περιουσία, δημιούργησε «βιομηχανία» σχετικών πιστοποιητικών, με επακόλουθο τις δαιδαλώδεις διαδικασίες συλλογής αυτών.
Αυτή η πολυπλοκότητα των διαδικασιών ταλαιπωρεί τους πολίτες, αυξάνει το δημοσιονομικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης των φορολογουμένων και δεν επιτρέπει τη μελέτη του τρόπου κατανομής των φορολογικών βαρών.
Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας είναι ότι στη χώρα μας φορολογείται περισσότερο η μεταβίβαση και λιγότερο η κατοχή περιουσίας.
Σύμφωνα και με τα συμπεράσματα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος (Επιτροπή Γεωργακόπουλου, 2001), η συμβολή των φόρων κατοχής περιουσίας, σε αντίθεση με άλλες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., είναι περιορισμένη.
Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη της διεθνούς ερευνητικής εταιρείας GlobalPropertyGuide η Ελλάδα είναι η 8η πιο ακριβή χώρα μεταξύ 37 ευρωπαϊκών κρατών στις μεταβιβάσεις ακινήτων, κυρίως εξαιτίας του φόρου μεταβίβασης.
Ο φόρος που επιβάλλεται στη μεταβίβαση ακινήτων αποθαρρύνει τις συναλλαγές στα ακίνητα, στρεβλώνει την κατανομή των πόρων, και επιβαρύνει μια συναλλαγή που συνήθως δεν αυξάνει τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογουμένου.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με το παρόν νομοσχέδιο γίνεται ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση απλοποίησης του συστήματος φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, ενίσχυσης του αυτοελέγχου των φορολογιών και δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών.
 
1. Καταργείται ο φόρος γονικής παροχής και κληρονομιάς στα ακίνητα για τους κληρονόμους Α΄ και Β΄ κατηγορίας.
2. Παρέχεται απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.
3. Επιβάλλεται ένα ενιαίο, οριζόντιο και με αναλογικότητα, τέλος ακινήτων με ιδιαίτερα χαμηλό φορολογικό συντελεστή και ευρεία φορολογική βάση με στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση σε αυτό φόρων που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία.  
 
Έτσι με το παρόν νομοσχέδιο μειώνονται δραστικά οι φόροι που επωμίζονται σήμερα τα ακίνητα: 
  • Στο πλέγμα της μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας αιτία κληρονομιάς – γονικής παροχής – δωρεάς, έχουμε πλέον ένα και μόνο αυτοτελή φόρο 1% επί της αξίας του ακινήτου, χωρίς να καταργούνται τα ισχύοντα όρια απαλλαγών. 
  • Στο πλέγμα της απόκτησης πρώτης κατοικίας έχουμε πλέον μηδενικό φόρο (μέχρι 200 τ.μ., ανεξαρτήτως αξίας).
  • Στο πλέγμα της κατοχής ακίνητης περιουσίας έχουμε πλέον το ενιαίο τέλος ακινήτων 0,1% για τα φυσικά και 0,6% για τα νομικά πρόσωπα, με απαλλαγή της κύριας κατοικίας των φυσικών προσώπων εμβαδού μέχρι 200 τ.μ., η αξία της οποίας δεν υπόκειται σε τέλος μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ. Έτσι, περίπου 2,5 εκατ. νοικοκυριά δεν θα πληρώσουν το ενιαίο τέλος για την κύρια κατοικία τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Είναι γεγονός ότι ο χώρος των καυσίμων είναι εστία μεγάλης και εκτεταμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι ενώ η συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης ήταν περίπου σε ίσα επίπεδα το 1994, σήμερα, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης έχει υπερδιπλασιασθεί, ενώ η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί περίπου κατά 50%.
Η αύξηση αυτή της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο εάν στο διάστημα αυτό οι κλιματολογικές συνθήκες στη χώρα μας είχαν γίνει ακραίες ή ο πληθυσμός της χώρας είχε διπλασιαστεί.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της HellasStat, η συνολική αξία του λαθρεμπορίου και της διακίνησης νοθευμένων καυσίμων εκτιμάται στο €1,5 δισ., αποφέροντας σημαντικές απώλειες εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο βασικός λόγος εκδήλωσης αυτού του φαινομένου είναι το υφιστάμενο διαφορετικό καθεστώς φορολόγησης των προϊόντων πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα του ναυτιλιακού καυσίμου, του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιβάλλεται ενιαίος φόρος στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι ώστε να δημιουργείται αντικίνητρο παράνομης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης ως πετρελαίου κίνησης.
Η εξομοίωση των φόρων θα γίνει στο στάδιο της διακίνησης του πετρελαίου, από τον εκτελωνισμό μέχρι την κατανάλωση, με μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση όλων των πωλούμενων ποσοτήτων πετρελαίου, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου ο τελικός καταναλωτής.
Οι ρυθμίσεις προβλέπουν και ικανοποίηση του αιτήματος του αγροτών για τη χρήση πετρελαίου κινητήρων αποκλειστικά στις γεωργικές χρήσεις με την καθιέρωση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης βάση αντικειμενικών κριτηρίων.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δραστική περιστολή της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου καυσίμων, την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη διασφάλιση και αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Η συγκεκριμένη 3η φάση της μεταρρύθμισης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό, ουσιαστικό και σταθερό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.
Ένα ακόμη βήμα για μια δυναμική οικονομία και μια πιο δίκαιη κοινωνία.