Δελτίο Τύπου για την κύρωση συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και με τη...

Δελτίο Τύπου για την κύρωση συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και με τη Εταιρεία Microsoft

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Βουλευτή Φθιώτιδας Ν.Δ., η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Microsoft στόχο έχει τη βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στα πλαίσια της Δημόσιας Διοίκησης και την προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα.
Η συμφωνία εκτιμάται ως χρήσιμη και επωφελής για τη χώρα αφού εξασφαλίζονται προνομιακοί οικονομικοί όροι απόκτησης λογισμικού για το Ελληνικό Δημόσιο, επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού στο Δημόσιο Τομέα, ενισχύεται η ασφάλεια και η διαφάνεια της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη Δημόσια Διοίκηση, επιταχύνονται οι στόχοι της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας για την περίοδο 2006-2013.
Παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας έχουν συνάψει και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η συμφωνία δεν αποτελεί αποκλειστική και δεσμευτική συνεργασία, προκύπτει από ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες και εξαρτάται από τις ανάγκες του Δημοσίου στο άμεσο μέλλον.
Σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας η Ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών συνεργασίας με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πληροφορικής, ανοικτού ή κλειστού λογισμικού, εφ’ όσον εξασφαλίζονται πρόσθετα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, πληρούνται οι όροι του εκάστοτε ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, και δεν προκαλούνται δεσμεύσεις για το ελληνικό κράτος.