Δελτίο Τύπου για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2008

Δελτίο Τύπου για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2008

«Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 ενσαρκώνει και αντανακλά την οικονομική φιλοσοφία και το πολιτικό πλαίσιο που διαπνέει τη λογική, τις επιλογές και τις πρακτικές της κυβέρνησης της Ν.Δ. Στόχος του Προϋπολογισμού είναι η διατήρηση του κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας στην οικονομία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Είναι ένας Προϋπολογισμός που βασίζεται στην πρόοδο που σταθερά σημειώνει η ελληνική οικονομία από το 2004, αφού επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, τονώνεται η απασχόληση και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.
Η ικανοποιητική αυτή πορεία της οικονομίας, όπως αναγνωρίζεται και από τους αρμόδιους διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κ.α.) δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες, πολλές από τις οποίες έρχονται από το παρελθόν. Το διευρυμένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η διατήρηση του πυρήνα του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, το υψηλό δημόσιο χρέος, η μειωμένη αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών και το έλλειμμα των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας απαιτούν λύσεις.
Τα πεπραγμένα και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Ν.Δ., πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2008, δείχνουν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας:
1. Η ενίσχυση των εσόδων στηρίζεται, κατά βάση, στη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
2. Δίνεται έμφαση στη βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών.
3. Διανέμεται σημαντικό κοινωνικό μέρισμα.
4. Ενισχύεται το δημοσιονομικό όφελος της χώρας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
5. Καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών.
6. Συνεχίζεται και εντείνεται η πολιτική των δομικών αλλαγών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αλλαγών και μεταρρυθμίσεων με επίκεντρο τις νέες πηγές ανάπτυξης, την παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τη λειτουργία των αγορών και του κράτους.»