Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων «Κρατικός Προϋπολογισμός 2008»

Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων «Κρατικός Προϋπολογισμός 2008»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κατάρτιση, υποβολή, συζήτηση και τελικά ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτελεί σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γεγονός.
Αποτελεί εφαλτήριο συζητήσεων για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική.
Η αξία του Κρατικού Προϋπολογισμού εδράζεται σε δύο ουσιαστικούς λόγους:
Ο πρώτος είναι ότι η δημοσιονομική πολιτική, η οποία περιορίζεται στο πλαίσιο των βασικών αρχών και κατευθύνσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ασκείται με τις μεταβολές στα μεγέθη του Προϋπολογισμού.
Και ο δεύτερος είναι ότι ο Προϋπολογισμός ενσαρκώνει και αντανακλά την οικονομική φιλοσοφία και το πολιτικό πλαίσιο που διαπνέει τη λογική, τις επιλογές και τις πρακτικές της εκάστοτε κυβέρνησης.
 
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,
Σε αυτή τη βάση, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στην Επιτροπή μας η συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2008.
Του πρώτου Προϋπολογισμού που συντάσσεται μετά την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.
Με τον Προϋπολογισμό του 2008 επιδιώκεται η διατήρηση του κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας στην οικονομία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Η αξιοπιστία των στόχων του Προϋπολογισμού, θα συμφωνήσω με τη Γενική Εισηγήτρια του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εν μέρει, βασίζεται και στην καλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
 
Και αυτό διότι οι αποκλίσεις στα δημοσιονομικά μεγέθη έχουν σημασία, επειδή το μέγεθος και η κατεύθυνσή τους αντανακλούν:
  • το πόσο ρεαλιστικές είναι οι προβλέψεις και
  • το κατά πόσο οι κυβερνήσεις είναι διατεθειμένες να πραγματοποιήσουν τις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν στους εν λόγω Προϋπολογισμούς.
Οι αποκλίσεις υποδηλώνουν και το βαθμό φερεγγυότητας της εξαγγελλόμενης δημοσιονομικής πολιτικής.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με τον Προϋπολογισμό του 2007 επιδιώχθηκε μεταξύ άλλων:
  • η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος,
  • η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους,
  • η μείωση της ανεργίας,
  • η ενίσχυση της περιφερειακής σύγκλισης, και
  • η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
 Η πορεία επίτευξης αυτών των στόχων κρίνεται ικανοποιητική, παρά το δυσμενές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα αποκλίνουν οριακά από τις αρχικές προβλέψεις.
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών και δράσεών της, κερδίζει το στοίχημα.
Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα.
Αναγνωρίζονται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.
Η πρόσφατη φθινοπωρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (9.11.2007), έκθεση στην οποία δεν είδα να γίνεται καμία αναφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.
Επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, τονώνεται η απασχόληση και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, βασικοί άξονες δράσης και της θεωρίας των οικονομικών της ευτυχίας, θεωρία στην οποία έκανε εκτεταμένη αναφορά χθες ο κ. Βορίδης.
Η ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, κυρίως λόγω των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών, διατηρείται σε επίπεδα άνω του 4%.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε μονάδες σταθερής αγοραστικής δύναμης, διαμορφώνεται στο 98,4% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών.
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί στο 93,4% του ΑΕΠ.
Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,7%.
Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να περιορισθεί στο 8,3%.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η ικανοποιητική εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2007 δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
Υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες, πολλές από τις οποίες έρχονται από το παρελθόν.
Το διευρυμένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου εισοδημάτων, αν και δε δημιουργεί πρόβλημα χρηματοδότησης, υπονομεύει τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Ο πυρήνας του πληθωρισμού διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας κάποιους μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας ορισμένων αγορών.
Το δημόσιο χρέος, παρά τη σημαντική μείωσή του, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό και να στερεί πόρους από την άσκηση αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.
Εάν μπορούσε να επιτευχθεί μείωση του δημοσίου χρέους στα μέσα επίπεδα της ευρωζώνης, θα μπορούσαν να αυξηθούν οι δαπάνες για κοινωνικές μεταβιβάσεις επιπλέον κατά 8,6% το 2007.
Η ανεργία, παρά τη μείωση της, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στις γυναίκες και στους νέους.
Το έλλειμμα των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας παραμένει υψηλό, στοιχείο που επιβαρύνει τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού τα ελλείμματα καλύπτονται με επιχορηγήσεις, όσο και το δημόσιο χρέος, μέσω της κατάπτωσης των εγγυήσεων που παρέχει το Δημόσιο για τον δανεισμό τους.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τα πεπραγμένα και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Ν.Δ., πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2008 δείχνουν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.
 
Πρώτον, η ενίσχυση των εσόδων στηρίζεται, κατά βάση, στη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
Βασικές επιδιώξεις αυτής της μεταρρύθμισης είναι
η μείωση των φορολογικών συντελεστών,
η διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης,
η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης,
η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός της φορολογίας ακινήτων, και
η αναμόρφωση του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων.
Το σχετικό σχέδιο νόμου για τη φοροδιαφυγή ήδη ψηφίστηκε στην Ολομέλεια. 
  
Δεύτερον, δίνεται έμφαση στη βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, με την περικοπή των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες πλέον εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 3,5% του ΑΕΠ (από 4,1% το 2007).
 
Τρίτον, διανέμεται σημαντικό κοινωνικό μέρισμα.
Με τις αυξημένες δαπάνες και τις πρόσθετες πιστώσεις ύψους 950 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,4% του ΑΕΠ, για την κοινωνική προστασία δίνεται περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για την εφαρμογή συγκροτημένου σχεδίου για ουσιαστική και αποτελεσματική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Βασικό και καινοτόμο στοιχείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας είναι η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, πρωτοβουλία που εγκρίθηκε χθες και από την Κυβερνητική Επιτροπή.
 
Τέταρτον, ενισχύεται το δημοσιονομικό όφελος της χώρας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Η αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης, η πλήρης απορρόφηση και η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας και στην οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας.
Η απόδοση του 82% των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην περιφέρεια επιβεβαιώνει αυτή την προτεραιότητα.
Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με οικονομετρικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Τέταρτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή στη διευρυμένη Ευρώπη των 27 κρατών-μελών, οι παρεμβάσεις της κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή σε ολόκληρη την περίοδο 2000-2013 θα έχουν ως αποτέλεσμα το επίπεδο του ΑΕΠ της Ελλάδος το 2015 να είναι υψηλότερο κατά 3,5% και το επίπεδο της απασχόλησης υψηλότερο κατά 2,3% από ότι θα ήταν χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις.
 
Πέμπτον, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ποιότητας των Δημοσίων Οικονομικών.
Είναι γεγονός, και πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) το επιβεβαιώνει, ότι το δημοσιονομικό θεσμικό πλαίσιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και μείωσης του δημοσίου χρέους.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 συνοδεύεται από έκδοση που περιλαμβάνει την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού σε λειτουργίες και προγράμματα υπό τη μορφή του Εθνικού Σχεδίου Προγραμμάτων.
Με τη νέα αυτή μορφή προϋπολογισμών καθίσταται ευκολότερη η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων και το κόστος κάθε προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού, και ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.
Έκτον, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος.
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου συμφωνούν ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας νοσεί.
Χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις, αδικίες και υπερβολές.
Όσο αναβάλλεται η δρομολόγηση λύσεων τόσο πιο δύσκολο γίνεται το πρόβλημα και αναπότρεπτη η χρεοκοπία του σημερινού συστήματος.
Η κυβέρνηση, μεθοδικά και χωρίς αιφνιδιασμούς, ανέλαβε πρωτοβουλίες και ξεκίνησε τις διαδικασίες ειλικρινούς διαλόγου και συνεννόησης για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.
Αυτός ο διάλογος απαιτεί από όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος και των κοινωνικών φορέων να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, μακριά από εδραιωμένες συμπεριφορές και ξεπερασμένες λογικές.
Να λειτουργήσει με νηφαλιότητα και πολιτική γενναιότητα, με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκαιο, σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών αποτελεί προϋπόθεση για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
Σύμφωνα όμως και με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, δεν αρκεί η δημοσιονομική εξυγίανση για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Απαιτείται η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που να επενδύουν στους νέους δυνητικούς συντελεστές ανάπτυξης.
Η επένδυση στη γνώση,
η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών,
η τόνωση της επιχειρηματικότητας,
η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,
η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού, φιλικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους
είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.
 
Απαιτείται όμως ένταση των προσπαθειών.
Χρειάζεται να κάνουμε και άλλα, πολλά, σταθερά, αποφασιστικά, υπεύθυνα βήματα προόδου.
Δεν πρέπει όμως να μην μηδενίζονται όλες οι προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης.
Ενδεικτικά, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο χώρο της δια βίου εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η Γενική Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην τοποθέτησή της μίλησε για άνοιγμα και αναβάθμιση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για πραγματική δια βίου εκπαίδευση.
Ο Νόμος 3369 του 2005 περί συστηματοποίησης της δια βίου μάθησης δίνει το πλαίσιο τακτοποίησης στο στρατηγικής σημασίας πεδίο της δια βίου μάθησης.
Για να δούμε λίγο τις επιδόσεις της κυβέρνησης.
(Βλέπετε Συνημμένους Πίνακες)
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 είναι ένας Προϋπολογισμός που βασίζεται στην πρόοδο που σταθερά σημειώνει η ελληνική οικονομία από το 2004.
Είναι ένας Προϋπολογισμός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ευθύνης, συνέπειας και συνέχειας, αποτελεσματικότητας και προοπτικής.
Για τον λόγο αυτό και πρέπει όλοι να τον στηρίξουμε.