Δελτίο Τύπου για το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού

Δελτίο Τύπου για το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας μίλησε την Τετάρτη (30.10.2007) στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στη συζήτηση για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2008. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η  πορεία επίτευξης των στόχων του Προϋπολογισμού του 2007 κρίνεται ικανοποιητική, καθώς τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από τις αρχικές προβλέψεις. Οι όποιες αποκλίσεις έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, οφείλονται σε έκτακτους παράγοντες και εκτιμάται ότι θα εξαλειφθούν στο υπόλοιπο του έτους. Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών και δράσεών της, κερδίζει το στοίχημα. Επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, ενισχύεται η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.

Η ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007 δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες, πολλές από τις οποίες έρχονται από το παρελθόν, όπως είναι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ο υψηλός πυρήνας του πληθωρισμού, και το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος.

Τα δείγματα γραφής που εμπεριέχονται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2008 δείχνουν ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας.

Πρώτον, η ενίσχυση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στηρίζεται, κατά βάση, στην ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Δεύτερον, δίνεται έμφαση στη μείωση του ρυθμού αύξησης και στη βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, με την περικοπή των λειτουργικών δαπανών. Τρίτον, διανέμεται σημαντικό κοινωνικό μέρισμα. Τέταρτον, ενισχύεται το δημοσιονομικό όφελος της χώρας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πέμπτον, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας κατέληξε χαρακτηριστικά: «Η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών αποτελεί προϋπόθεση για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα όμως και με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, αυτή η δημοσιονομική εξυγίανση δεν αρκεί. Απαιτείται η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που να επενδύουν στους νέους δυνητικούς συντελεστές ανάπτυξης. Η επένδυση στη γνώση, η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες, αντιμετωπίζουν την ανεργία, προωθούν την κοινωνική συνοχή. Η κυβέρνηση με εφαλτήριο τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, και με τη δράση που ήδη αναπτύσσει, έχει εγκαίρως αντιληφθεί την αναγκαιότητα υιοθέτησης και υλοποίησης αυτών των πολιτικών. Απαιτείται όμως ένταση των προσπαθειών. Χρειάζεται να κάνουμε και άλλα, πολλά, σταθερά, αποφασιστικά, υπεύθυνα βήματα προόδου. Σ’ αυτή τη κατεύθυνση οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε, στηρίζοντας με πνεύμα συνεννόησης, σύνθεσης και συναίνεσης αυτή τη στρατηγική, η οποία άλλωστε και πρόσφατα έχει επικαιροποιηθεί από τον ελληνικό λαό».