Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων...

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας.

Λειτουργία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 191/2003, για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Άρθρο 63 προβλέπεται η λειτουργία, με έδρα την πόλη της Λαμίας, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας. Η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για τους Νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την σύσταση και λειτουργία της ανωτέρω Υπηρεσίας; Έχει προβλεφθεί κάποιος χρονικός ορίζοντας των ενεργειών στις οποίες θα προβεί το Υπουργείο;